jaar

Orion College Amstel

Beschrijving

In opdracht van Gemeente Amsterdam is aan de Wibautstraat een nieuwe huisvesting voor speciaal voortgezet onderwijs Orion College Amstel gerealiseerd. Een deel van dit gebouw betreft de voormalige Berkhoff banketbakkersschool, een gemeentelijk monument dat zich kenmerkt door de centrale hal met monumentale muurschilderingen van Cor Dik. Dit gebouw is volledig, maar zorgvuldig gerenoveerd waarbij hedendaagse techniek binnen het oorspronkelijk ontwerp is geïntegreerd.
Om aan de ruimtelijke behoefte van Orion College te kunnen voldoen heeft er ook een uitbreiding plaatsgevonden, waarbij een L-vormige nieuwbouw deels naast en deels over het oude gebouw uitkraagt.
Het gebouw voldoet in de nieuwe situatie aan alle hedendaagse eisen en tevens aan Frisse Scholen. Het gehele gebouw kent een ventilatie-installatie waarbij de luchthoeveelheid realtime wordt bijgesteld naar de bezetting en klimaat binnen het gebouw.
Door het verbeteren van de bouwfysische eigenschappen van het gebouw is het mogelijk geworden om met relatief lage temperatuurverwarming te gaan werken. De warmte-opwekking vindt dan ook plaats middels een warmtepomp op het dak. Deze warmtepomp zorgt tevens voor de koeling in de warme zomerdagen.
Binnen het gebouw bevinden zich diverse praktijkruimten die elk van een bijbehorende duurzame installatie zijn voorzien, te denken valt aan praktijklokaal horeca, technieklokaal en tevens de gymzaal.
Halmos Adviseurs is bij dit project betrokken geweest sinds het eerste voorontwerp tot en met de oplevering en ingebruikname. Voor zowel de werktuigbouwkundige, elektrotechnische als transportinstallaties zijn het ontwerp en contractstukken opgesteld. In de uitvoering heeft Halmos een toetsende rol ingevuld en tevens binnen het LEAN uitvoeringstraject een inbreng gehad in diverse sessies. Ook na de oplevering is Halmos nog steeds betrokken om wijzigingen door te voeren en de installaties verder te optimaliseren naar het gebruik.

Serkan Bayram

Projectleider Werktuigbouw

meer over

Serge Baan

Engineer Elektrotechniek

meer over

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Architect

Archivolt architecten

In samenwerking met

architectenbureau Micha de Haas

Omvang

Totaal gebouwoppervlak: ca. 2.000 m2 BVO renovatie en 1.300 m2 BVO nieuwbo

Serkan Bayram

Projectleider Werktuigbouw +31682789235

""

Serge Baan

Engineer Elektrotechniek

" Wat ik vooral interessant vind aan ons werk..."

Wat ik vooral interessant vind aan ons werk is dat we uit het niets langzaam maar zeker iets moois zien ontstaan. Van de eerste schetsplattegronden tot de oplevering van een nieuw gebouw met tevreden gebruikers; in elke fase voegt Halmos kennis en waarde toe. Zelf doe ik dat voor wat betreft de elektrotechnische installaties bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Daarvoor maak ik voorlopige ontwerpen, stel ik bestekken op en verzorg ik de bijbehorende tekeningen, berekeningen en ramingen. Het kan gaan om licht- en krachtinstallaties, beveiligingsinstallaties en data-installaties. Soms ook heb ik te maken met het ontwerp van een transport- of een gevelonderhoudsinstallatie. Na de bestekfase ondersteun ik de uitvoering, tot de oplevering aan toe. Zo controleer ik de werktekeningen en meer- en minderwerken, doe ik opnames en houd ik toezicht op locatie. Juist het feit dat ik in dit werk contact heb met zo veel verschillende partijen, maakt het werk zo leuk. Het ene moment zit ik aan tafel met een architect, dan weer met een opdrachtgever, een eindgebruiker, een leverancier, een installateur of een collega.