jaar

Orion College Amstel

Beschrijving

In opdracht van Gemeente Amsterdam is aan de Wibautstraat een nieuwe huisvesting voor speciaal voortgezet onderwijs Orion College Amstel gerealiseerd. Een deel van dit gebouw betreft de voormalige Berkhoff banketbakkersschool, een gemeentelijk monument dat zich kenmerkt door de centrale hal met monumentale muurschilderingen van Cor Dik. Dit gebouw is volledig, maar zorgvuldig gerenoveerd waarbij hedendaagse techniek binnen het oorspronkelijk ontwerp is geïntegreerd.
Om aan de ruimtelijke behoefte van Orion College te kunnen voldoen heeft er ook een uitbreiding plaatsgevonden, waarbij een L-vormige nieuwbouw deels naast en deels over het oude gebouw uitkraagt.
Het gebouw voldoet in de nieuwe situatie aan alle hedendaagse eisen en tevens aan Frisse Scholen. Het gehele gebouw kent een ventilatie-installatie waarbij de luchthoeveelheid realtime wordt bijgesteld naar de bezetting en klimaat binnen het gebouw.
Door het verbeteren van de bouwfysische eigenschappen van het gebouw is het mogelijk geworden om met relatief lage temperatuurverwarming te gaan werken. De warmte-opwekking vindt dan ook plaats middels een warmtepomp op het dak. Deze warmtepomp zorgt tevens voor de koeling in de warme zomerdagen.
Binnen het gebouw bevinden zich diverse praktijkruimten die elk van een bijbehorende duurzame installatie zijn voorzien, te denken valt aan praktijklokaal horeca, technieklokaal en tevens de gymzaal.
Halmos Adviseurs is bij dit project betrokken geweest sinds het eerste voorontwerp tot en met de oplevering en ingebruikname. Voor zowel de werktuigbouwkundige, elektrotechnische als transportinstallaties zijn het ontwerp en contractstukken opgesteld. In de uitvoering heeft Halmos een toetsende rol ingevuld en tevens binnen het LEAN uitvoeringstraject een inbreng gehad in diverse sessies. Ook na de oplevering is Halmos nog steeds betrokken om wijzigingen door te voeren en de installaties verder te optimaliseren naar het gebruik.

Ruben Habraken

Directielid/ Adviseur Werktuigbouw

" Integraliteit in advisering en ontwerp..."

meer over Ruben Habraken

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Architect

Archivolt architecten

In samenwerking met

architectenbureau Micha de Haas

Omvang

Totaal gebouwoppervlak: ca. 2.000 m2 BVO renovatie en 1.300 m2 BVO nieuwbo

Ruben Habraken

Directielid/ Adviseur Werktuigbouw +31622488426

"Integraliteit is één van de sterke eigenschappen van Halmos"

Nolet Distillery was uiterst tevreden over de totaalontzorging die we met onze integrale oplossingen konden bieden. Het distilleerproces werd hierdoor efficiënter en duurzamer.

Integraliteit in advisering en ontwerp beschouw ik als één van de, zo niet de sterkste eigenschap van Halmos. Een goed voorbeeld daarvan is het project Nolet Distillery in Schiedam, een bedrijf dat jenever en wodka produceert. Hier zijn we erin geslaagd om gebouw- en procesinstallaties te integreren voor wat betreft de warmte- en koude-uitwisseling. In het traditionele distilleerproces werd het product, de alcoholdamp, afgekoeld tot een vloeistof door het via een spiraal door een koelkuip met koud drinkwater te leiden. Het opgewarmde drinkwater kwam vervolgens in het riool terecht. Wij hebben dit systeem volledig omgevormd door, in eerste instantie, warmte op te vangen en te bufferen en vervolgens de alcoholdamp door vrije koelers op het dak te leiden. Tot slot koelt een warmtewisselaar de alcohol verder terug naar de gewenste temperatuur. Deze warmtewisselaar is weer gekoppeld aan het koelsysteem van het bedrijf, een koudeopslagsysteem in de bodem dat koelt met grondwater. Al deze ingrepen maakten het proces efficiënter en duurzamer. We hebben zelfs voor dit bedrijf nieuwe distilleerketels ontworpen, de productie daarvan begeleid en de inbedrijfstelling gemonitord. Hierbij hebben we, naar wens van de opdrachtgever, de traditionele koelkuipen hergebruikt en voorzien van nieuwe leidingen, kleppen en warmtewisselaars. De opdrachtgever was uiterst tevreden over de totaalontzorging die we hier met onze integrale oplossingen aanboden.