Beleid MVO

Inzet voor een duurzame maatschappij

Halmos stelt de mens centraal. Dit doen we in onze eigen organisatie, maar ook als we onze opdrachtgevers adviseren, houden we rekening met de 'profit', de 'people' en de ecologische consequenties.

 

Binnen onze adviezen

In de adviezen die we voor onze opdrachtgevers opstellen, staat het verkrijgen van een optimaal comfort voor de mens en de veiligheid van de gebruiker binnen zijn werkomgeving centraal. Daarbij zoeken wij naar een zo’n beperkt mogelijk gebruik van energie.

De toepassing van energiebesparende technieken, zoals WKO-installaties, PV-cellen, LED-verlichting en hybride ventilatie, brengen wij bij ieder project in alle ontwerpfases onder de aandacht van onze opdrachtgevers. Voor ons zijn dit essentiële maatregelen om het gebruik van fossiele energiebronnen te verminderen en de toepassing van duurzame, hernieuwbare energiebronnen te stimuleren.

 

Binnen onze organisatie

In onze eigen praktijk nemen wij ook maatregelen om deze doelen te behalen:

 • Jaarlijks monitoren we ons verbruik van gas, water en elektriciteit in ons kantoorpand;
 • We reduceren het energieverbruik door het nemen van energiebesparende maatregelen;
 • We promoten het gebruik van openbaar vervoer, we stellen fietsen te beschikking, we gebruiken elektrische auto’s en we hebben laadpalen voor medewerkers en bezoekers op het parkeerterrein van ons kantoor;
 • We verminderen actief ons papiergebruik;
 • We minimaliseren onze afvalproductie en het resterende afval voeren we zo gescheiden mogelijk af.
 • In 2019 hebben wij in overleg met de verhuurder duurzame maatregelen uitgevoerd zoals vervanging kozijnen en beglazing, het isoleren van het dak, alle verlichting gewijzigd naar LED-verlichting, PV-cellen op het dak en het realiseren van een mechanische ventilatie. Dit alles heeft plaatsgevonden zoveel mogelijk met behoud van de monumentale uitstraling.

Binnen onze eigen organisatie geven we prioriteit aan het welzijn van onze medewerkers.
Hiervoor hebben we duidelijke beleidsregels:

 • Voor iedere medewerker is een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld;
 • We stimuleren het volgen van studies;
 • Veilig werken staat voorop: alle technische medewerkers zijn VCA-gecertificeerd;
 • Om te kunnen thuiswerken bieden we onze mensen alle ondersteunende faciliteiten;
 • We bewaken actief de werkdruk: door afstemming van werkzaamheden in tweewekelijkse, interne vergaderingen vermijden we pieken in het werk.

Al deze maatregelen in onze bedrijfsvoering, die we ook bewaken, maken elk jaar onderdeel uit van onze ISO 9004 evaluatie. Tevens monitoren we alle bovenstaande gegevens zodat zij ook een onderdeel vormen van onze ISO 9001 en ISO 14001-certificering.

Wij zijn bijzonder trots dat 80% van onze medewerkers al langer dan 10 jaar bij ons in dienst is en dat het ziekteverzuim ver onder de 1% ligt. Tevens hanteren wij de Business Etiquette 'Zo doen we zaken', opgesteld door UBR|HIS. Deze gedragscode is bij al onze medewerkers bekend. Ook de gedragscode van NLingenieurs is van toepassing op ons beleid.

 

Duurzame besteding van de winst

Halmos Adviseurs is een gezond bedrijf, dat sinds 1978 actief is als adviesbureau voor technische voorzieningen. Samen met onze medewerkers bouwen we aan een vaste werkomgeving. Uiteraard geldt dat ook voor de relatie met onze opdrachtgevers. Onze voornaamste doelstelling is continuïteit. Met dat doel investeren wij jaarlijks een groot deel van de winst in ons bedrijf (onder meer in apparatuur en huisvesting) en in onze werknemers.

Daarnaast nemen wij deel aan een aantal opleidings- en scholingsprogramma’s en leveren we materialen aan mensen in ontwikkelingslanden. Doorgaans bestaat de waarde hiervan uit minimaal 5% van de winst. Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen, is het eigendom van Halmos verspreid over vijf werknemers. Onze kosten en opbrengsten maken we zichtbaar in onze gepubliceerde jaarrapporten.