Publicaties

Brochures

SenterNovem Brochure kantoorgebouw Hoogheemraadschap Rijnland

Brochure in de reeks op weg naar energieneutraal bouwen van kantoorgebouw Hoogheemraadschap Rijnland te Leiden

Download het document

SenterNovem Brochure kantoorgebouw Forum Amsterdam

Brochure in de reeks op weg naar energieneutraal bouwen van kantoorgebouw Forum te Amsterdam

Download het document

SenterNovem Brochure kantoorgebouw Zwitserleven

Brochure in de reeks op weg naar energieneutraal bouwen van kantoorgebouw Zwitserleven te Amstelveen

Download het document

Duurzaam Beheer en Onderhoud

De kwaliteit van installaties in gebouwen

Artikel De kwaliteit van installaties in gebouwen

Download het document

Hoe te komen tot hoog kwalitatieve installaties

Artikel Hoe te komen tot hoog kwalitatieve installaties

Download het document

Klimaatinstallaties presteren ondermaats door ondoelmatig onderhoud

Artikel Klimaatinstallaties presteren ondermaats door ondoelmatig onderhoud

Download het document

Niet denken in techniek maar in prestatie

Artikel Niet denken in techniek maar in prestatie

Download het document

Visie op ontwikkelingen gebouwbeheersystemen

Visie op ontwikkelingen gebouwbeheersystemen

Download het document

Kwaliteitsborging van installaties rapportage

Rapport Kwaliteitsborging van installaties

Download het document

Brochure Duurzaam Beheer en Onderhoud van de klimaatinstallaties

Borchure behorende bij de isso publicatie 100

Download het document

Daargelijks functioneren van installaties wordt sterk verwaarloosd

Artikel in ISSO ThemaTech

Download het document

Duurzaam beheer en onderhoud: een groeimarkt voor de installateur

Artikel in ISSO ThemaTech

Download het document

Opleveren van klimaatinstallaties-de overdracht naar beheer

Onderzoeksrapportage voor het opleveren van klimaatinstallaties als opstap naar het opstellen van ISSO publicatie 107, met een review op het onderzoek kwaliteitsborging van installaties TNO/Halmos 2006

Download het document

Publicaties Technisch

UV-systemen onveilig als noodoverlaat

Een stortbui trok over Amsterdam Zuidoost. In korte tijd viel 68 mm water. De riolering kon deze hoeveelheid water niet aan en de straten stroomden over. De hemelwaterafvoeren liepen daardoor vol en functioneerden niet meer. De noodoverlaten begonnen te functioneren. Deels met een signaalfunctie. Voor het dak van Ikea Amsterdam was de wateroverlast niet te dragen en een gedeelte bezweek.

Download het document

Duurzaam bouwen en Facility management

Een programma van eisen voor de nieuwbouw van een gebouw dat door een duurzaam denkende facility manager wordt opgesteld zou kunnen worden samengevat in een ‘mensvriendelijk gebouw’ dat ‘flexibel indeelbaar’ is en ‘lage exploitatiekosten’ heeft. Zo op het eerste gezicht heeft dit niets te maken met duurzaam bouwen. In dit artikel kunt u lezen dat het tegendeel waar is.

Download het document

Onderzoek Omnium

Wie denkt aan ruimtevaarttechnologie ziet hoogwaardige materialen en geavanceerde technieken. De associatie met sociale huurwoningen is niet snel gelegd. De ambitie: Omnium, een energieneutrale en onderhoudsarme woontoren in 2012.

Download het document

Gebouwsimulaties als communicatiemiddel

Artikel in TVVL Magazine kwaliteitsweging en communicatie met behulp van gebouwsimulatie

Download het document

De ATG methode verdient andere uitgangspunten

Artikel in TVVL Magazine februari 2010

Download het document

Overdimensionering klimaatinstallaties door klimsaatbewust zijn?

Artikel TVVL Magazine februari 2010

Download het document

Installatiearm ja of nee

in relatie tot het presentje wat wij bezoekers van onze jubileum receptie in het Stadskantoor te Utrecht, hebben wij deze publicatie weer uit de oude door opgezocht

Download het document