Halmos stelt de mens centraal

Halmos is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van technische voorzieningen voor gebouwen. Duurzaamheid, energiezuinigheid en mensvriendelijkheid worden tegen elkaar afgewogen binnen het beschikbare budget. Ons bureau.