Diensten

Wat kan Halmos voor u betekenen?

Halmos geeft adviezen met betrekking tot technische voorzieningen in de gebouwde omgeving ten aanzien van de aspecten op het gebied van alle mogelijke installaties en energetische gebouwconcepten.

Ontwerpwerkzaamheden

Het maken van ontwerpen van alle technische voorzieningen in de gebouwde omgeving voor zowel nieuwbouw als renovatie overeenkomstig de RVOI. Een grote flexibiliteit wordt geboden met betrekking tot het hierbij te volgen proces. Ruime ervaring met volledig bestek, Richtlijn en voorwaarden, Bouwteamverband en prestatiebeschrijvingen is aanwezig. Veel aandacht wordt gegeven aan de kostenaspecten welke reeds in de defintief ontwerpfase op elementenniveau worden uitgewerkt.

Aanbesteding en directievoering

Het begeleiden en beoordelen van de aanbesteding. Ook diverse varianten van innovatieve aanbestedingsprocedures behoren tot de mogelijkheden

Directievoering en begeleiden van complexe uitvoeringstrajecten

Onderzoek

Het doen van onderzoek op veel verschillende vlakken waaronder:
 

  • Technische en economische haalbaarheid van duurzame en energiezuining installaties
  • Technische en economische haalbaarheid energieinfrastructuur
  • Opname en beoordeling bestaande installaties
  • Installatieconcepten
  • Programma van eisen
  • Second opinion installatieontwerpen voor o.a investeringskosten
  • Beoordeling thermisch binnenklimaat
  • Milieuvergunningen.