jaar '16-24

St Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk

Beschrijving

St Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk

Om de noodzakelijke vernieuwing en strategische flexibiliteit naar de toekomst te realiseren is er door het St Jansdal in 2012 een masterplan studie gemaakt voor het renoveren en uitbreiden van het bestaande ziekenhuis te Harderwijk. In 2016 is er een aanvang gemaakt met het verder uitwerken van dit plan met als doelstelling om richting 2028 de renovatie en uitbreidingen gerealiseerd te hebben. Sinds 2016 is Halmos hierbij betrokken.

In 2024 zullen de ontwerpen voor een nieuwe Apotheek en diverse kleinere verbouwingen gestart gaan worden.

Nieuwbouw Radiologie
De bestaande Radiologie vleugel was niet geschikt om de noodzakelijke uitbreidingen voor de Radiologie apparatuur te huisvesten, Halmos heeft in 2018/2019 de ontwerpen verzorgt voor een nieuwbouw vleugel van 2.450 m².

In deze uitbreiding is een nieuwe (2e) MRI opgesteld, een moderne radiologenruimte gerealiseerd voor de besprekingen van de klinische radiologen, een (2e) CT-ruimte gebouwd en een dexa-scanruimte ingericht voor onderzoek naar de botdichtheid. In deze ruimte is ook de niersteenvergruizer opgesteld, de bestaande Angiokamer voor het dotteren is geheel gemoderniseerd en is er een nieuwe doorlichtruimte gebouwd voor diverse onderzoeken. Verder is er een ruimte gerealiseerd voor de opstelling van een PET-CT met een bijbehorend radiologisch voorbereidingslab.

Realisatie HCK Afdeling

In het verleden deelden de cardiologen en de interventieradiologen één werkruimte. Met de oplevering van de 400 m² grote nieuwe HCK-ruimte in 2021, welke gerealiseerd is in het OK gebied, is het nu mogelijk dat de cardiologen de onderzoeken kunnen uitvoeren gelijktijdig met de werkzaamheden van de interventieradiologen. In deze HCK-ruimte worden ook de pacemakerimplantaties verzorgd.

Halmos heeft in een versneld tempo de ontwerpen verzorgd; eind 2020 waren wij bestekgereed. Naast de reguliere uitvoeringsbegeleiding hebben onze ontwerpers ook het dagelijks toezicht verzorgd.

Uitbreiding Energie (noodstroom)voorziening en capaciteit warmte-/koudebehoefte
Halmos heeft in 2018 een studie gedaan naar de noodzakelijke uitbreidingen van zowel de energie (noodstroom)voorziening alsmede de uitbreiding in capaciteit van de warmte-/koude-opwekking.

Het St Jansdal had behoefte naar een lange termijn plan geschikt om alle komende bouw- en verbouwplannen van het masterplan van energie te voorzien met als bijkomende opdracht dat het op termijn ook mogelijk moet zijn om zonder fossiele brandstoffen (aardgas) te functioneren.

Zowel elektrotechnisch als werktuigbouwkundig zijn de bestaande capaciteiten geïnventariseerd en is de behoefte onderzocht voor de projecten opgenomen in het masterplan. Elektrotechnisch is er een uitbreiding van 1.500 kW aan noodstroomvermogen vastgesteld en koeltechnisch bleek er op termijn een aanvullende capaciteit van 2.000 kW noodzakelijk te zijn.

Om de nieuwe noodstroomcapaciteit overal in het Ziekenhuis beschikbaar te hebben is er een systeem ontworpen met Step Up trafo’s, zodat de lange afstanden overbrugd konden worden met middenspanningskabels (10 kV) hetgeen een aanzienlijke besparing betrof in “dikke” koperen kabels (dus duurzaam, inclusief minimalisatie van materiaalgebruik).

 Nieuwe hoofdverdeelkasten en centrale UPS

Voor de uitbreiding van de koelcapaciteit is er 1 paar nieuwe WKO bronnen extra gerealiseerd en zijn twee warmtepompen opgesteld. Voor de toekomst is voorzien in een uitbreidingsmogelijkheid naar 4 warmtepompen, zodat het doel “gasloos” uiteindelijk haalbaar zal zijn. 

“Daardoor stapt St Jansdal over naar een duurzame manier van verwarmen en koelen. Dit betekent dat er op een lage temperatuur wordt verwarmd en op een hoge temperatuur gekoeld. Dat is een veel efficiëntere en energetische oplossing dan de traditionele manier.”

  WKO-ruimte met warmtepompen

De bovenstaande uitbreidingen zijn door Halmos ontworpen en uitgewerkt in bestekken en tijdens de nieuwbouw van Radiologie gerealiseerd, waarbij de oplevering naadloos aansloot op de ingebruikname van Radiologie. Na een zeer geslaagde openhartoperatie zoals Manager huisvesting Anita van de Haar verklaarde bij de oplevering was het St Jansdal klaar voor de toekomstig te realiseren projecten.
Halmos heeft ook het projectmanagement en dagelijks toezicht verzorgd.

Nieuwbouw Bouwdeel Zuid

 Ambulancehal en bouwdeel Zuid


Tijdens de realisatie van de afdeling Radiologie en het Energieproject heeft Halmos de ontwerpen voor de nieuwbouw bouwdeel Zuid mogen verzorgen. Begin 2022 ging de eerste spade in de grond voor de realisatie van dit nieuwe bouwdeel met een omvang van vier verdiepingen. Elke verdieping heeft een ander type verpleegafdeling. Een Acute Opname Afdeling op de begane grond, een Intensive Care, Cardio Care op de eerste etage, op de tweede etage de kinder- en tienerafdeling en op de bovenste laag een afdeling oncologie met een chemo-unit.
De ingebruikname vond plaats medio november 2023. Onze toezichthouders hebben de volledige validatie en opleveringsprocessen in samenspraak met de afdeling huisvesting van het St Jansdal verzorgd.

       

                        Verpleegpost                                                                Wachtruimte begane grond

        

                             IC-kamer                                                                       Kinderafdeling

Renovatie Beddenhuis
Het St Jansdal is ruim 35 jaar geleden gebouwd, het beddenhuis is sindsdien goed onderhouden, maar na 35 jaar toe aan een grootschalige renovatie en modernisering. Alle installaties zullen worden vervangen en worden aangesloten op de nieuw gerealiseerde duurzame centrale installaties.

Het volledige gebouwdeel zal hiervoor worden gestript en van een nieuwe hoogwaardig geïsoleerde gevel worden voorzien. In 2022/2023 heeft Halmos de ontwerpen verzorgd die geresulteerd hebben in prijs- en contractvorming in de zomer van 2023. Start van de verbouwing heeft direct aansluitend op de oplevering van bouwdeel Zuid in december 2023 plaatsgevonden.

De renovatie zal in twee delen plaatsvinden, eerst vleugel west en dan vleugel oost.

Nieuwbouw Bouwdeel X
Om de renovatie van het beddenhuis mogelijk te maken, was er extra beddencapaciteit nodig in fase 2 van de verbouw. Daarnaast was er een flinke behoefte in toekomstige uitbreiding van policapaciteit.

Bouwdeel X voorziet in die twee behoeften, na oplevering medio 2025, is één bouwlaag ingericht met bedkamers en de andere bouwlaag wordt dan in gebruik genomen als uitbreiding poli.
Nadien zullen de bedkamers omgebouwd worden naar eveneens poli spreek-/onderzoekskamers.

Halmos heeft in een versneld tempo de eerste helft 2023 de ontwerpen verzorgt, de aanbesteding vond plaats in de 2e helft van 2023, de bouw is gestart januari 2024.

 

Fotograaf: Laurens Kuipers

 

Rob Franke

Directielid/ Adviseur Elektrotechniek

meer over

Ronald Hessing

Adviseur/Projectleider Werktuigbouw

meer over

Opdrachtgever

St Jansdal Ziekenhuis

Architect

IAA architecten

Omvang

Totaal gebouwoppervlak: 20.000 m2

Rob Franke

Directielid/ Adviseur Elektrotechniek +31651225313

"Technische abracadabra vertalen en onze klanten helder informeren"

Al ruim 25 jaar betrokken bij het ontwerp en de begeleiding van de uitvoering van technisch complexe projecten door het hele land.

Ruim 33 jaar geleden vroeg Willem Harteveld mij: “zou je het leuk vinden om bij Halmos te werken”. Ik kende Willem als adviseur in een groot project in Den Haag waar ik namens de installateur als werkvoorbereider/projectleider actief was. Na een gesprek stemde ik toe met de gedachte: "gaat het niet kan ik altijd nog terug naar de uitvoerende kant”. Ik begon als assistent-projectleider, maar al snel mocht ik meewerken aan grote, technisch bijzondere projecten, zoals het hoofdkantoor van luchthaven Schiphol. Toen (en nog steeds) een spraakmakend gebouw van architect Wim Quist. Later volgden nog vele projecten op de nationale luchthaven en door het hele land. De technisch complexe projecten werden daarbij vaak 'mijn ding'. Zoals de bioscopen voor Pathé in Amsterdam en de Nolet Destilleerderij in Schiedam. Waar ik echt van geniet is om in gesprek met opdrachtgevers en gebruikers - mensen vaak zonder technische achtergrond - hun eisen en wensen te vertalen naar een ontwerp. Ook wil ik aan die mensen in normaal Nederlands kunnen uitleggen wat alle technische abracadabra op tekening precies betekent.Sinds begin 2000 ben ik verantwoordelijk voor alle IKEA-projecten en geef ik leiding aan een team van 4 tot 5 mensen binnen Halmos die daar bijna continu mee aan het werk zijn. Niet veel mensen weten dat een IKEA-vestiging flink veel technisch complexe installaties herbergt. Om deze allemaal te ontwerpen en de realisatie te begeleiden, is ontzettend leuk. Deze hele combinatie maakt het werken bij Halmos, na 33 jaar, nog altijd erg uitdagend en leuk.

Ronald Hessing

Adviseur/Projectleider Werktuigbouw +31651837082

"Uitdaging is om wensen, mogelijkheden en budgetten op één lijn te krijgen"

Halmos staat voor een gemoedelijke sfeer, prettige samenwerking en goed persoonlijk contact. Maar ook voor uitdagende en inspirerende projecten. Die combinatie maakt het hier zo leuk.

Halmos staat voor mij voor een gemoedelijke sfeer, prettige samenwerking en goed persoonlijk contact. Maar ook voor uitdagende en inspirerende projecten. Die combinatie maakt het werken bij Halmos juist zo leuk. Technisch gezien krijg ik hier de mogelijkheid om aan de meest innovatieve en hoogwaardige installaties te mogen werken, zowel aan de advieskant als bij het ontwerp. De uitdaging is steeds opnieuw om wensen, mogelijkheden en beschikbare budgetten op één lijn te krijgen, of het nu gaat om eenvoudige optimalisaties van bestaande installaties of om het ontwerp van de meest complexe installatievormen voor een nieuwbouwsituatie. De afgelopen jaren kreeg ik de kans om me steeds verder te specialiseren in verschillende installaties, met name in warmte- en koudeopslagsystemen. Door persoonlijke inzet en aandacht lukt het steeds om deze complexe installaties goed werkend te krijgen, zodat ze ook op lange termijn daadwerkelijk de beloofde resultaten behalen.