jaar 2019-2022

Fruitweg 17 te Den Haag

Beschrijving

Fruitweg 17 Den Haag

Aan de Fruitweg 17 op de kruising van de Fruitweg en de Dynamostraat in Den Haag staat sinds 1955 de voormalige drukkerij waar wetenschappelijke boeken, jaarverslagen, bijbels en ander geschreven werk werd gedrukt en gebonden.

Dit gebouw is gerenoveerd, getransformeerd en herbestemd als kantoorgebouw ten behoeve van de huisvesting van de dienst Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Gemeente Den Haag. Na het winnen van de tender tezamen met de architecten Studio Leon Thier en Wessels van Geffen Architecten hebben wij hiervoor alle installaties Casco en inrichtingsinstallaties geadviseerd, ontworpen en uitgewerkt in een Voorontwerp, Definitief ontwerp en Bestek e.e.a. conform de DNR-STB 2014. Tevens hebben wij de uitvoering begeleid en directievoering en toezicht op de installaties gevoerd.

De warmte- en koudeopwekking bestaat uit een WKO-installatie met een monobron en warmtepompen.
Ventilatie vindt plaats in een variabel volume en de laag temperatuurverwarming en hoog temperatuur koeling is gerealiseerd met klimaatplafonds. De klimaatplafondeilanden zijn tussen de bestaande constructiebalken geprojecteerd zodat de mooie hoogtebeleving van het erfgoed is behouden en een goed klimaat daarbij wordt verkregen.
De gebruikelijke sanitaire installaties zijn door ons geadviseerd zoals hemelwaterafvoer, vuilwaterafvoer, drinkwater en sanitair.
Ook alle elektrotechnische installaties zijn geadviseerd, zoals het elektra voedingssysteem, verlichting, aarding enz.

Tenslotte hebben wij alle zwakstroominstallaties geadviseerd zoals branddetectie en ontruiming, inbraakbeveiliging, databekabeling toegangscontrole enz.
Het project is energieneutraal ontworpen door de schil te isoleren zoals we nu bij nieuwbouw doen,  door energiezuinige installaties en door toepassing van PV-panelen op het dak en de fietsenstalling en een innovatief Powernest windenergiesysteem, wat nog gerealiseerd gaat worden.

De beveiligingsinstallatie is gerealiseerd op basis van een zonering openbaar, publiekstoegankelijke gebieden, uitsluitend personeel en hoogwaardige gebieden.
Een mooi renovatieproject met eigenschappen van nieuwbouw en met respect voor het monument waarbij techniek en architectuur optimaal zijn geïntegreerd.

Kelder

   

Centrale as kelder                                                           Instructielokaal kelder

Begane grond

   

Entree/centrale hal                                                                Centraal trappenhuis

1e verdieping

Restaurant

2e verdieping

   

Werkplekken middengebied                                                Ontmoetingsplek

3e verdieping

Werkplekken middengebied Werkplekken aan gevel

Centaal ontmoeten

Foto's: Peter de Ruig

 

Verdere informatie over dit project kunt u vinden op de volgende sites:

https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=53353

of

https://studioleonthier.nl/projecten/gemeentelijke-dienst-szw-ocw