jaar 2000

Kantoorgebouw Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden

DUBO-voorbeeldproject leidt tot zeer zuinig en economisch rendabel kantoorpand.

  • Kantoorgebouw Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden
  • Kantoorgebouw Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden
  • Kantoorgebouw Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden
  • Kantoorgebouw Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden
  • Kantoorgebouw Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden
  • Kantoorgebouw Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden
  • Kantoorgebouw Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden

Beschrijving

Zeer zuinig gebouw voor Hoogheemraadschap Rijnland

Voor het nieuwe kantoorgebouw van het Hoogheemraadschap van Rijnland verzorgde Halmos het installatie-ontwerp. We tonen hiermee aan dat het met bestaande technieken mogelijk is om een zeer zuinig gebouw neer te zetten

Voor dit kantoorgebouw bedraagt de berekende energieprestatiecoëfficiënt 0,98, bij een toenmalige eis van 1,9. Bovendien heeft dit gebouw de DUBO-status (Duurzaam Bouwen) gekregen. Dit realiseerden we door bijzondere voorzieningen toe te passen, zoals een energie-opslagsysteem in de bodem met warmtepompintegratie en warmteterugwinning uit ventilatielucht. Door toepassing van warmtewielen in de luchtbehandelingskasten in combinatie met het energie-opslagsysteem is primaire warmtetoevoeging overbodig.

Spiegelende lamellen

Verder kozen we in de kantoren voor een klimaatplafond voor verwarming en koeling. Door gebruik van spiegelende lamellen zijn de klimaatramen voorzien van optimale zonnewarmtewering en daglichttoetreding. Ook daglichtgeregelde verlichtingsarmaturen versterken de duurzaamheid, evenals het hergebruik van hemelwater voor de toiletspoeling en het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Door de klimaatplafonds voor verwarming en koeling en geïntegreerde luchtinblaas ontbreken obstakels zoals radiatoren. Dit vereenvoudigt het schoonhouden van de kantoren.

Rentabiliteit

Voor de economische kwaliteit was de referentie-installatie het uitgangspunt. Van alle milieuvriendelijke en duurzame maatregelen bepaalden we de rentabiliteit. Al op het niveau van Definitief Ontwerp hebben we een kostenraming op elementenniveau opgezet, waarbij onze beëdigde installatiekostendeskundigen garant staan voor een hoge betrouwbaarheid van de gepresenteerde getallen.

Het gebouw kreeg de status DUBO-voorbeeldproject vanwege de duurzame voorzieningen die we hebben toegepast.

 

Ron van der Plas

Directeur/ Adviseur Werktuigbouw

" 'In 25 jaar Halmos ben ik vooral trots..."

meer over Ron van der Plas

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap van Rijnland

Architect

Voorheen: Jan Brouwer Associates Nu: XX Architecten

Omvang

Totaal gebouwoppervlak: 12.000 m²

Ron van der Plas

Directeur/ Adviseur Werktuigbouw +31651997998

"Geen werk te klein of te simpel, maar ook niet te groot of te ingewikkeld"

Op bijna elke plek in ons land kom je wel een project van ons tegen. Ook is er geen type gebouw waar Halmos in al die jaren nog geen ervaring mee heeft opgedaan.

'In 25 jaar Halmos ben ik vooral trots op de vele prachtige projecten die wij samen met fantastische collega's hebben gerealiseerd. Rijdend door Nederland kom je op bijna elke plek wel een project van ons tegen. Ook is er vrijwel geen type gebouw waar Halmos in al die jaren nog geen ervaring mee heeft opgedaan. Tegelijk ben ik trots op de vele duurzame relaties voor wie wij met regelmaat onze diensten mogen uitvoeren, zoals Schiphol, IKEA, Universiteit Leiden, Rijksvastgoed, Antonius ziekenhuis, VO Haaglanden en gemeenten zoals Utrecht, Haarlem en Den Haag.

Halmos is, als het gaat om innovatieve technieken, oplossingen en adviezen, een bewezen trendsetter. Dat bleek bijvoorbeeld bij het hoofdkantoor van Schiphol van 35.000m2. Al in 1993 hebben wij bij de realisatie de, voor die tijd zeer innovatieve techniek van warmte- en koudeopslag in de bodem mogelijk gemaakt. Ook kozen we daar voor de eerste integratie van verlichting, klimaat en zonweringsturing en de toepassing van klimaatplafonds voor verwarming en koeling. Nog steeds worden deze technieken toegepast en als innovatief aangemerkt. Twee jaar later, in 1995, adviseerden wij de eerste warmtepompintegratie in een WKO-systeem voor het Zwitserleven kantoorgebouw in Amstelveen. Het stadskantoor in Ypenburg, met de karakteristieke Haagse ooievaar als windgiek, is nog zo'n innovatief project. Daar ontwikkelden wij het concept van hybride en natuurlijke ventilatietechnieken met behulp van automatische ventilatieklepjes in de gevel en natuurlijke afzuiging via een schoorsteen en een windgiek. En wat te denken van het Arcus College in Heerlen, waar wij verwarming ontwierpen met gebruikmaking van warmte uit 700 meter diepe, oude mijngangen.
Voor ons bureau is werkelijk geen werk te klein of te simpel, maar ook geen project te groot of te ingewikkeld. Met onze kennis en enorme flexibiliteit weten wij op elke vraag en voor elke ambitie een financieel afgewogen advies te maken.'