jaar 2014

Herinrichting kantoor TNO

Beschrijving

Herinrichting kantoor TNO

Op 1 april 2014 hebben wij de opdracht verkregen van TNO voor het ontwerpen, aanbesteden en de directievoering van het nieuwe hoofdkantoor van TNO in Den Haag. Het nieuwe kantoor is gerealiseerd in een 9.600 m² bestaand kantoor in het New Babylon complex te Den Haag.

Dit New Babylon complex bestaat uit een laagbouw voorzien van parkeren, winkels, een hotel met daarop enkele torens, voorzien van woningen en kantoren. Bij aanvang van onze werkzaamheden had TNO een huurovereenkomst gesloten voor een deel van de begane grond en de 6e t/m 10e verdieping van toren B met een totaaloppervlak van 9.600 m² BVO.

Medewerkers en bezoekers gaan vanaf de entreehal op de begane grond rechtstreeks naar het “clubkantoor” op de 10e verdieping, waar men eerst een kop goede koffie kan bestellen bij de coffeebar. Op deze verdieping is een breed aanbod aan overleg-, vergader- en tijdelijke werkplekken.

Het restaurant is hier ook gesitueerd waar ook buiten lunchtijd gebruik van kan worden gemaakt.

Op de onderliggende verdiepingen vind je de overige werkplekken en labruimten, waarbij uitgegaan is van het “Smart Working”. Onderstaande ondersteunende faciliteiten zijn geplaatst in de kernen op de verdiepingsvloeren. Vergaderruimten zijn geclusterd in een vergadercentrum.

In het kantoorgedeelte was een casco-installatie aanwezig, voorzien van een verlichtingsinstallatie (500 lux) en een wandgoot met diverse wandcontactdoosaansluitingen, gebaseerd op een 1800 mm gevelstramien. Voor de werktuigbouwkundige installatie bestond de installatie uit een 3-voudige mechanische ventilatie gecombineerd met topkoeling.

Uitgangspunt voor TNO was zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande installaties, doch uiteraard de installaties geschikt te maken voor het “Smart Working” concept.                                  

De inrichting bestond uit een aantal labruimten (elektrisch voor het testen van apparatuur) met bijbehorende MER- en SER-ruimten voorzien van een separaat TNO-datanetwerk, een restaurant, een aantal vergaderruimten en flexibele kantoorwerkplekken en aanlandplekken.

Kantoorwerkplekken

 

Concentratie werkplek                                  Vergaderruimte

  

Kabelgoot labruimten

In het algemeen zijn binnen de realisatie de onderstaande uitbreidingen gepleegd:
- het aanvullen van het elektrisch vermogen met 260 kVA vanaf de trafo-opstelling in de kelder;
- het realiseren van totaal 2800 extra data-aansluitingen, verdeeld over twee datanetwerken;
- het aanbrengen van de benodigde beveiligingsinstallaties ten behoeve van brandbeveiliging, inbraakinstallatie en toegangscontrole.

Voor de werktuigbouwkundige installatie betekent dit het realiseren van een aanvullend benodigde ventilatie-installatie van 39.000 m³/h voor vergaderen, restaurant/keuken en labruimten, opgesteld op het dak van toren B. Evenzo een aanvullende koelinstallatie met een vermogen van 260 kW en verwarmingsinstallatie met een vermogen van 190 kW.

Qua planning zijn de aanpassingen van de installaties binnen 6 maanden uitgevoerd en in december 2015 opgeleverd.

Keuken                                                               Restaurant

 

Toegangssluis ontvangstgebied