jaar 2018

Goede Doelen Loterijen

Beschrijving

Goede Doelen Loterijen

Het kantoorgebouw voor de Goede Doelen Loterijen, waarvoor wij de volledige technische installaties hebben geadviseerd is een voorbeeld van een multidisciplinair ontwerp, bestaande uit:
- Een werktuigbouwkundige installatie bestaande uit een warmtekoude opslagsysteem (WKO) met warmtepompen. Het klimaatsysteem voor de werknemers bestaat uit klimaatplafonds regelbaar per 3.600 mm.
- De verlichtingsinstallaties bestaan uit LED-verlichting.
- Het installatieontwerp heeft het BREEAM certificaat outstanding behaald.
- Een beveiligingsinstallatie uitgevoerd op Borgklasse 2.
- De data-installaties zijn geheel gescheiden uitgevoerd voor personeel, studio’s en beveiligingsinstallaties uitgevoerd in cat. 6A.
Het gebouw is qua brandveiligheid voorzien van een sprinklerinstallatie gecombineerd met automatische detectie.

Het kantoorgebouw voor de Goede Doelen Loterijen is een kantoorgebouw, voorzien van TV-studio’s, Auditorium, restaurant en ± 650 werkplekken.
In het kader van duurzaamheid hebben wij onderstaande “duurzame” maatregelen ontworpen.

Bijna energieneutraal en duurzaam
Voor het ontwerp van de installaties voor het kantoorgebouw van de Goede Doelen Loterijen heeft de ambitie “energie neutraal” voorop gestaan. Volgens de TRIAS energetica zijn achtereenvolgens eerst de energievraag geminimaliseerd, daarna is zoveel mogelijk energie-uitwisseling in het gebouw en in de installatie toegepast en de duurzame energieopwekking gemaximaliseerd en tenslotte op de meest energiezuinige wijze gebruik gemaakt van fossiele energie. Het resultaat is een Energie Neutraal Gebouw (EPC – 0,08).

Minimalisering energievraag door het gebruik
In overleg met de medewerkers van Goede Doelen Loterijen is de energievraag geminimaliseerd door toepassing van energiezuinige computers. Hierdoor minder elektraverbruik en in de zomer minder koeling.
Minimalisering energievraag door integraal bouwkundig ontwerp.
Het gebouw draagt bij in het minimaliseren van de energievraag door toepassing van driedubbel glas, zeer goede isolatie van de dichte delen en optimalisering van glasoppervlakten in de gevel en dak ten aanzien van daglicht en warmte- en koudeverlies.

Energie-uitwisseling
Energie-uitwisseling vindt plaats in de openstructuur van het gebouw en in de warmteterugwinning van het luchtbehandelingssysteem alwaar de warmte uit de afgezogen lucht uit het gebouw  in de winter wordt uitgewisseld met de koude aangezogen buitenlucht.
Ook wordt Warmte en Koude energie Opslag (WKO) in de bodem toegepast.

Hybride ventilatie
Het gebouw en de installaties zijn voorzien van een hybride ventilatiesysteem. Dit wil zeggen dat het gebouw mechanisch wordt geventileerd als dit beter is en natuurlijk geventileerd als dit kan.

Minimalisering van transportverlies
Het verplaatsen van lucht door kanalen en water door leidingen vraagt respectievelijk ventilator en pompenergie. Doordat de kanalen leidingen en apparaten groter dimensioneren dan normaal  zal de weerstand laag zijn en daarmee is ook het energieverbruik laag.

Verwarming en koeling met klimaatplafonds en vloerverwarming/koeling
De verwarming en koeling zal plaatsvinden door klimaatplafonds in de kantoren.

LED-verlichting
Het hele gebouw wordt verlicht door zeer energiezuinige LED-verlichtingsarmaturen.

Duurzame energie
De dichte dakvlakken worden vol gelegd met hoog rendement PV-cellen waardoor het dak een oogstveld is voor opwekking van duurzame elektrische energie.

Hergebruik van regenwater
Het regenwater van de daken wordt gedeeltelijk direct gebruikt voor de daktuinen, maar voor het overgrote gedeelte verzameld is een grote buffer onder de trap van het voorplein.

Oude gebouw                                                                           Nieuw gebouw

 

Ron van der Plas

Directeur/ Adviseur Werktuigbouw

" 'In 30 jaar Halmos ben ik vooral trots..."

meer over Ron van der Plas

Opdrachtgever

Goede Doelen Loterijen

Architect

Benthem Crouwel Architecten

Omvang

Totaal gebouwoppervlak: 15.300 m2

Ron van der Plas

Directeur/ Adviseur Werktuigbouw +31651997998

"Geen werk te klein of te simpel, maar ook niet te groot of te ingewikkeld"

Op bijna elke plek in ons land kom je wel een project van ons tegen. Ook is er geen type gebouw waar Halmos in al die jaren nog geen ervaring mee heeft opgedaan.

'In 30 jaar Halmos ben ik vooral trots op de vele prachtige projecten die wij samen met fantastische collega's hebben gerealiseerd. Rijdend door Nederland kom je op bijna elke plek wel een project van ons tegen. Ook is er vrijwel geen type gebouw waar Halmos in al die jaren nog geen ervaring mee heeft opgedaan. Tegelijk ben ik trots op de vele duurzame relaties voor wie wij met regelmaat onze diensten mogen uitvoeren, zoals Schiphol, IKEA, Universiteit Leiden, Rijksvastgoed, Antonius ziekenhuis, VO Haaglanden en gemeenten zoals Utrecht, Haarlem en Den Haag.

Halmos is, als het gaat om innovatieve technieken, oplossingen en adviezen, een bewezen trendsetter. Dat bleek bijvoorbeeld bij het hoofdkantoor van Schiphol van 35.000m2. Al in 1993 hebben wij bij de realisatie de, voor die tijd zeer innovatieve techniek van warmte- en koudeopslag in de bodem mogelijk gemaakt. Ook kozen we daar voor de eerste integratie van verlichting, klimaat en zonweringsturing en de toepassing van klimaatplafonds voor verwarming en koeling. Nog steeds worden deze technieken toegepast en als innovatief aangemerkt. Twee jaar later, in 1995, adviseerden wij de eerste warmtepompintegratie in een WKO-systeem voor het Zwitserleven kantoorgebouw in Amstelveen. Het stadskantoor in Ypenburg, met de karakteristieke Haagse ooievaar als windgiek, is nog zo'n innovatief project. Daar ontwikkelden wij het concept van hybride en natuurlijke ventilatietechnieken met behulp van automatische ventilatieklepjes in de gevel en natuurlijke afzuiging via een schoorsteen en een windgiek. En wat te denken van het Arcus College in Heerlen, waar wij verwarming ontwierpen met gebruikmaking van warmte uit 700 meter diepe, oude mijngangen.
Voor ons bureau is werkelijk geen werk te klein of te simpel, maar ook geen project te groot of te ingewikkeld. Met onze kennis en enorme flexibiliteit weten wij op elke vraag en voor elke ambitie een financieel afgewogen advies te maken.'