jaar 2006, 2010-2013, 201

Ziekenhuis Leidsche Rijn te Utrecht

Beschrijving

In 2006 hebben wij de opdracht gekregen voor de advisering voor het nieuwbouw ziekenhuis Mesos te Utrecht.

Tezamen met architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra heeft de uitwerking van volledige technische contractstukken plaatsgevonden.

Na de fusie met het St Antonius Ziekenhuis in 2009 is het toenmalige ontwerp volledig gewijzigd en is er een nieuw ontwerp opgesteld wat uiteindelijk in 2010 is aanbesteed.

Het gerealiseerde ziekenhuis bestaat uit totaal 85.000 m2, waarvan 56.000 m2 voor het nieuwe ziekenhuis, 18.000 m2 voor de parkeergarage met 510 parkeerplaatsen, een verbindingstraverse van 1.000 m2 en 10.000 m2 voor het nieuwe psychiatrische centrum, dat samen met Altrecht wordt geëxploiteerd.
Tijdens de uitvoering van 2010 tot 2013 hebben we de directievoering van de technische installaties mogen verzorgen, waarna uiteindelijk in november 2010 de opening heeft plaatsgevonden.

In 2016 is het gebouw uitgebreid met 7.000 m2 BVO bestaande uit een centrum voor geboortezorg, Intensive Care Unit (IC) en 2 verpleegafdelingen welke in 2018 is opgeleverd.

Het ziekenhuis beschikt voor 22 poliklinieken, 10 operatiekamers, 53 dagbehandelingsplaatsen, een scopiecentrum met 6 endoscopische behandelkamers en 18 bedden en 4 verpleegafdelingen met in totaal 148 bedden. Elke verpleegafdeling beschikt over 16 eenpersoonskamers en 5 vierpersoonskamers.

Binnen het ontwerp van de technische installaties is vooral gedacht aan flexibiliteit en uitbreidbaarheid.

Voor de elektrische installaties is binnen het complex een eigen 10 kV-ring geïnstalleerd waarop zijn aangesloten trafo’s van 1.000 kVA. Deze trafo’s zijn uitgevoerd in gecombineerd trafo hoofdverdeelinrichtingen zodat er zo compact mogelijk techniek binnen de gebouwdelen kan worden opgesteld.

De hele noodstroominstallaties is door middel van step-up trafo’s geïntegreerd in de 10 kV-ring. 

Voor de koude- en warmtevraag is er voor het ziekenhuis een centrale warmtekoudeopslag ontwikkeld.

Binnen de verpleegruimte wordt hergebruik gemaakt van betonkernactivering wat een hoog comfort voor de patiënt geeft. Daarnaast zijn alle installaties binnen het concept van de architect, zo patiëntvriendelijk uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is alle medische apparatuuraansluitingen welke “niet zichtbaar” geïntegreerd zijn in de meubels rond het bed.

Op dit moment zijn wij, na het opstellen van ontwerp- en contractstukken, met de directievoering van de uitbreiding afdeling radiotherapie bezig (2 bunkers ten behoeve van 2 Linac opstellingen) totaal 4450 m2 BVO waarbij de oplevering in 2022 zal plaatsvinden en met het ontwerp van de uitbreiding Moeder & Kind fase 2 wat in deze fase 6500 m2 BVO omvat.

 

Willem Harteveld

Directeur/ Adviseur Elektrotechniek

" In de 35 jaar dat ik bij Halmos in dienst..."

meer over Willem Harteveld

Ruben Habraken

Directielid/ Adviseur Werktuigbouw

" Integraliteit in advisering en ontwerp..."

meer over Ruben Habraken

Ronald Hessing

Projectleider Werktuigbouw

" Halmos staat voor mij voor een gemoedelijke..."

meer over Ronald Hessing

Opdrachtgever

directie St Antonius Ziekenhuis

Architect

Gortemaker Algra Feenstra architecten

Omvang

Totaal gebouwoppervlak: 85000 m2

Willem Harteveld

Directeur/ Adviseur Elektrotechniek +31622668870

"Bij ons is alles maatwerk, de automatische piloot bestaat niet"

Ik ben er trots op dat we steeds weer de klus klaren binnen scherpe tijdstrajecten, met uitdagende financiële bovengrenzen en verbeterslagen op basis van voortschrijdend inzicht.

In de 35 jaar dat ik bij Halmos in dienst ben, zorgen tevreden opdrachtgevers er steeds voor dat het werk voldoening blijft geven. Samen met collegas en aannemers komen we in elk project met een slimme oplossing. Daarbij staan de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers en gebruikers altijd centraal. Het is aan ons om de juiste technieken te vinden voor de vraagstukken van mensen. Dat boeit me vooral in het werk, om zowel met de techniek als met mensen bezig te zijn. Technieken veranderen razendsnel, ook zijn de gebruikers in elk project weer anders. Het gaat dus altijd om maatwerk, de automatische piloot bestaat voor ons niet. Daarnaast hebben we vandaag de dag met veel meer doelstellingen te maken. Waar duurzaamheid nu vaak doorslaggevend is, was dat 20 jaar geleden geen issue.

Maar ook zien we nu langdurige onderhoudscontracten, prestatiedoelstellingen, focus op beheerskosten, nieuwe ketensamenwerkingsvormen en dergelijke. Het maakt ons werk complexer en daarom ook uitdagender. Ik kan niet echt één project noemen waar ik na al die jaren het meest trots op ben. Trots ben ik op het feit dat we steeds weer de klus weten te klaren binnen scherpe tijdstrajecten, met uitdagende financiële bovengrenzen en met verbeterslagen op basis van voortschrijdend inzicht. Dat leidt tot tevreden opdrachtgevers, die steeds weer terug komen. Daar ben ik nou echt trots op.’

Ruben Habraken

Directielid/ Adviseur Werktuigbouw +31622488426

"Integraliteit is één van de sterke eigenschappen van Halmos"

Nolet Distillery was uiterst tevreden over de totaalontzorging die we met onze integrale oplossingen konden bieden. Het distilleerproces werd hierdoor efficiënter en duurzamer.

Integraliteit in advisering en ontwerp beschouw ik als één van de, zo niet de sterkste eigenschap van Halmos. Een goed voorbeeld daarvan is het project Nolet Distillery in Schiedam, een bedrijf dat jenever en wodka produceert. Hier zijn we erin geslaagd om gebouw- en procesinstallaties te integreren voor wat betreft de warmte- en koude-uitwisseling. In het traditionele distilleerproces werd het product, de alcoholdamp, afgekoeld tot een vloeistof door het via een spiraal door een koelkuip met koud drinkwater te leiden. Het opgewarmde drinkwater kwam vervolgens in het riool terecht. Wij hebben dit systeem volledig omgevormd door, in eerste instantie, warmte op te vangen en te bufferen en vervolgens de alcoholdamp door vrije koelers op het dak te leiden. Tot slot koelt een warmtewisselaar de alcohol verder terug naar de gewenste temperatuur. Deze warmtewisselaar is weer gekoppeld aan het koelsysteem van het bedrijf, een koudeopslagsysteem in de bodem dat koelt met grondwater. Al deze ingrepen maakten het proces efficiënter en duurzamer. We hebben zelfs voor dit bedrijf nieuwe distilleerketels ontworpen, de productie daarvan begeleid en de inbedrijfstelling gemonitord. Hierbij hebben we, naar wens van de opdrachtgever, de traditionele koelkuipen hergebruikt en voorzien van nieuwe leidingen, kleppen en warmtewisselaars. De opdrachtgever was uiterst tevreden over de totaalontzorging die we hier met onze integrale oplossingen aanboden.

Ronald Hessing

Projectleider Werktuigbouw +31651837082

"Uitdaging is om wensen, mogelijkheden en budgetten op één lijn te krijgen"

Halmos staat voor een gemoedelijke sfeer, prettige samenwerking en goed persoonlijk contact. Maar ook voor uitdagende en inspirerende projecten. Die combinatie maakt het hier zo leuk.

Halmos staat voor mij voor een gemoedelijke sfeer, prettige samenwerking en goed persoonlijk contact. Maar ook voor uitdagende en inspirerende projecten. Die combinatie maakt het werken bij Halmos juist zo leuk. Technisch gezien krijg ik hier de mogelijkheid om aan de meest innovatieve en hoogwaardige installaties te mogen werken, zowel aan de advieskant als bij het ontwerp. De uitdaging is steeds opnieuw om wensen, mogelijkheden en beschikbare budgetten op één lijn te krijgen, of het nu gaat om eenvoudige optimalisaties van bestaande installaties of om het ontwerp van de meest complexe installatievormen voor een nieuwbouwsituatie. De afgelopen jaren kreeg ik de kans om me steeds verder te specialiseren in verschillende installaties, met name in warmte- en koudeopslagsystemen. Door persoonlijke inzet en aandacht lukt het steeds om deze complexe installaties goed werkend te krijgen, zodat ze ook op lange termijn daadwerkelijk de beloofde resultaten behalen.