jaar 2020-heden

Uitbreiding Franciscus Gasthuis te Rotterdam

Beschrijving

Uitbreiding Franciscus Gasthuis te Rotterdam


Sinds 2020 mogen wij het Franciscus Ziekenhuis technisch adviseren.
Op dit moment zijn wij in het ontwerp betrokken met een nieuwbouwuitbreiding van 20.000 m2 BVO, bestaande uit een nieuwe SEH-afdeling, OK-centrum, verpleegafdeling en een kraamafdeling.

Daarnaast zal de gehele technische infrastructuur gereed worden gemaakt voor de toekomst. Dit betekent een volledig nieuwe 10 kV-ring inclusief een volledige noodstroomvoorziening. Deze ingreep zal zeer grootschalig worden waarbij rekening zal worden gehouden met alle toekomstige plannen.

Duurzame gebouwen ontwerpen is één van de pijlers binnen de ontwerpen van Halmos Adviseurs. Naast onze eigen interpretaties en doelstellingen op dit gebied, ontwerpen we al sinds 1995, toen de EPC-methodiek – de voorloper van BENG – werd ingevoerd, ook volgens de actuele (wettelijke) eisen die aan de energieprestatie worden gesteld. De BENG-methodiek is hierop geen uitzondering. Wij hebben met 3 gediplomeerde EP-U/D-adviseurs dan ook alle kennis in huis rondom de BENG-methodiek. Inmiddels is zo al bijna 18 jaar ervaring opgebouwd met het ontwerpen van gebouwen die energieprestatie-eisen kennen, van woongebouwen tot ziekenhuizen.

Binnen een ontwerpteam zijn wij meestal de partij die de energieprestatieberekeningen, zoals BENG, uitvoert. Zo hebben we niet alleen ervaring met het ontwerpen met BENG-eisen, maar veelal ook een toetsende, adviserende en sturende rol op dit gebied.

Elk project kent zijn eigen uitdagingen en oplossingen. Voor de nieuwbouw uitbreiding van het Franciscus Gasthuis hebben we onder andere met de volgende aspecten te maken gehad:

Ontwikkeling berekeningsmethodiek BENG

Het ontwerptraject is begin 2020 gestart, ruim voor de invoering van BENG (1 januari 2021).

Pas eind 2020 kon met testsoftware een eerste BENG-berekening uitgevoerd worden, ook bleken er veel ‘kinderziektes’ in de methodiek te zitten die gedurende 2021 aan het licht kwamen. Ondanks het gebrek aan een uitgewerkte BENG-methodiek, hebben wij op basis van onze ervaring in de VO- en DO-fase zodanige sturing kunnen geven aan het ontwerp, dat bij de eerste representatieve BENG-berekening medio 2021 slechts beperkte bijstellingen aan het ontwerp benodigd bleken, zoals de hoeveelheid PV-panelen op het dak.


Comfort gebruikers versus energieprestatie
Om tot een optimum te komen in visueel en thermisch comfort bij een zo laag mogelijke energievraag, is het bouwkundig ontwerp van de architect getoetst en de architect geadviseerd in de toe te passen beglazing en zonwerende voorzieningen. Daarnaast is de keuze gemaakt voor een energiezuinig ‘all electric’ installatietechnisch ontwerp met aansluiting op een WKO-installatie en warmtepompen voor koeling en verwarming.


Specifieke eisen voor het gebruik van ruimten
In veel ruimten (voor lichamelijk onderzoek, OK’s) is een relatief hoog verlichtingsniveau noodzakelijk. In overleg met de opdrachtgever is een zo energetisch zuinig mogelijk verlichtingsplan met LED-verlichting opgesteld. Dit soort ruimten kent vaak ook hoge ventilatie-eisen. Door de weerstand van luchtkanalen zo veel mogelijk te beperken, is de energievraag voor ventilatie geminimaliseerd.


Specifieke gevolgen gebruiksfunctie
Aan een gezondheidszorgfunctie met bedgebied wordt binnen BENG veel tapwatervraag toegekend. De beddenkamers hebben in het ontwerp dan ook een douche en pantry met warm water. Veel warmteverliezen vinden plaats in de transportleidingen voor warm tapwater. In het ontwerp is het traject van deze leidingen (met gebruik van BIM) zo veel mogelijk geoptimaliseerd, wat tot korte leidinglengten en daarmee een aanzienlijke reductie in energievraag heeft geleid.


In 2023 hopen wij de uitvoering van het project te mogen starten.