jaar 2020

St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein

Beschrijving

St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein
Het ziekenhuis is geopend in 1983 en is qua bouwvorm uitgevoerd in een KAM-structuur.
Dit houdt in een centrale as inclusief de entree, waarin alle logistieke bewegingen plaatsvinden naar de vleugels waar alle functionele afdelingen zijn gevestigd.
Sinds 2005 zijn wij als adviseur voor alle technische installaties betrokken bij de renovatie en uitbreiding van de gebouwen en de installaties binnen alle te realiseren uitbreidingen en renovaties.
Bij start was hier een masterplan voor aanwezig, waarbij de doelstelling was het vergroten van alle vleugels door het verbreden en verlengen van de verdiepingen daar waar mogelijk binnen de architectuur binnen de bestaande KAM-structuur.
Hetzelfde gold voor de open ruimten tussen de vleugels.
Daarnaast was er behoefte aan een parkeergarage en een uitbreiding van de entreehal c.q. het uitbreiden van de centrale as.

Naast alle uitbreidingen van de verpleegafdelingen zijn eveneens als uitbreiding gerealiseerd:
- een nieuwe IC-afdeling, geschikt voor 40 plaatsen (2015 m²);
- een nieuwe spoedeisende hulp (2200 m²) inclusief een ambulance overkapping.
Tijdens deze uitbreidingen heeft ook een renovatie van de bestaande installaties plaatsgevonden in combinatie met het realiseren van nieuwe technische ruimten met voldoende ruimte om nog een toekomstige slag te maken.
Voorbereidend op alle uitbreidingen en vernieuwingen is een centrale warmte/koude opslag voorzien met 4 bronnen en zijn de trafo- en noodstroomcapaciteit uitgebreid.


Trots zijn we op het ontwerpen van alle installaties binnen alle (deel)projecten, waarbij naast duurzaamheid met nadruk is gekeken dat de realisatie tijdens het in gebruik zijnde ziekenhuis met minimale overlast mogelijk was.
Vele testen van de installaties hebben in de nachtelijke uren plaatsgevonden om minimale overlast te geven.
We mogen al sinds 2005 adviseren voor dit ziekenhuis, waarbij we op dit moment weer betrokken zijn met diverse renovaties van afdelingen, zoals het renoveren van de bestaande OK’s, de afdelingen HCK en CSA en de realisatie van een hybride OK

Ruben Habraken

Directielid/ Adviseur Werktuigbouw

meer over Ruben Habraken

Opdrachtgever

St Antonius Ziekenhuis

Architect

Gortemaker Algra Feenstra architecten

Omvang

Totaal gebouwoppervlak: 26000 m2

Ruben Habraken

Directielid/ Adviseur Werktuigbouw +31622488426

"Integraliteit is één van de sterke eigenschappen van Halmos"

Nolet Distillery was uiterst tevreden over de totaalontzorging die we met onze integrale oplossingen konden bieden. Het distilleerproces werd hierdoor efficiënter en duurzamer.

Integraliteit in advisering en ontwerp beschouw ik als één van de, zo niet de sterkste eigenschap van Halmos. Een goed voorbeeld daarvan is het project Nolet Distillery in Schiedam, een bedrijf dat jenever en wodka produceert. Hier zijn we erin geslaagd om gebouw- en procesinstallaties te integreren voor wat betreft de warmte- en koude-uitwisseling. In het traditionele distilleerproces werd het product, de alcoholdamp, afgekoeld tot een vloeistof door het via een spiraal door een koelkuip met koud drinkwater te leiden. Het opgewarmde drinkwater kwam vervolgens in het riool terecht. Wij hebben dit systeem volledig omgevormd door, in eerste instantie, warmte op te vangen en te bufferen en vervolgens de alcoholdamp door vrije koelers op het dak te leiden. Tot slot koelt een warmtewisselaar de alcohol verder terug naar de gewenste temperatuur. Deze warmtewisselaar is weer gekoppeld aan het koelsysteem van het bedrijf, een koudeopslagsysteem in de bodem dat koelt met grondwater. Al deze ingrepen maakten het proces efficiënter en duurzamer. We hebben zelfs voor dit bedrijf nieuwe distilleerketels ontworpen, de productie daarvan begeleid en de inbedrijfstelling gemonitord. Hierbij hebben we, naar wens van de opdrachtgever, de traditionele koelkuipen hergebruikt en voorzien van nieuwe leidingen, kleppen en warmtewisselaars. De opdrachtgever was uiterst tevreden over de totaalontzorging die we hier met onze integrale oplossingen aanboden.