jaar

Diverse projecten Gezondheidszorg

Beschrijving

Gezondheidszorg diverse projecten

Wij zijn als adviesbureau al zo’n 25 jaar actief in de gezondheidszorg.

Naast grote projecten zoals het St Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein, het Prinses Máxima Centrum te Utrecht, St. Jansdal te Harderwijk en Franciscus Gasthuis te Rotterdam  adviseren wij deelprojecten binnen de gezondheidszorg.

Hiervan willen wij benoemen:

  • Voor het MCH, locatie Leyenburg, hebben wij voorafgaand aan de nieuwbouw en renovatie een studie voor een WKO-installatie verricht. De afgelopen jaren zijn wij nog zijdelings met grote onderhoudszaken betrokken.
  • Commission nieuwbouw Zaans Medisch Centrum te Zaandam. Hierbij hebben wij vanaf het gereed zijn van de werktekeningen de uitvoering en de oplevering begeleid. Dit vond plaats in de periode februari 2015 tot februari 2017.
  • Voor het MCH, locatie Westeinde, in Den Haag hebben wij het vervangen van de elektrische infrastructuur begeleid. Dit vond plaats in de periode 2012-2013.
  • Op dit moment zijn wij betrokken bij diverse ontwerpplannen van onderdelen binnen de gezondheidszorg bij:

            • Renovatie Bronchokamer bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland locatie Rotterdam

            • Renovatie SEH/huisartsenpost bij Franciscus Gasthuis & Vlietland locatie Schiedam

  • Voor het ZorgSaam Ziekenhuis in De Honte in Terneuzen zijn wij op dit moment betrokken bij het ontwerp van de verpleegafdelingen en mogelijke verduurzaming van het ziekenhuis.
  • Bij het Flevoziekenhuis te Almere zijn wij op dit moment betrokken bij de vernieuwbouw/ uitbreiding van de Eerste Hulp (SEH).