Energievoorzieningen

Efficiënte energievoorziening via eigen trafo's en middenspanningsnetten

Beschrijving

Efficiënte energievoorziening via eigen trafo's en middenspanningsnetten

Sinds 1 juli 2004 is het toegestaan om in projecten een eigen middenspanningsinstallatie te maken. Deze ontwikkeling is ontstaan door het steeds verder vrijgeven van de energiemarkt, waardoor een groter deel niet meer gereguleerd is. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en organisaties die een eigen energievoorziening willen inrichten. Vaak zijn daardoor slimme combinaties te maken die de bedrijfszekerheid vergroten en goedkoper zijn, en soms beide voordelen met zich meebrengen. Halmos is specialist in het engineren en ontwerpen van de meest efficiënte energievoorzieningen.

Trafo's in eigen beheer

Sinds de nieuwe regeling in 2014 in is gegaan, ligt het scheidingspunt in gebouwen bij het inkoopstation waar de middenspanning van 10.000 V letterlijk en figuurlijk door het netbedrijf wordt binnengebracht. Na deze ruimte kan de klant zijn eigen transformatoren opstellen om van deze 10.000 V de normale gebruikspanning 230/400 V te maken. Doordat bedrijven deze transformatoren in eigen beheer mogen opstellen, is het ook mogelijk om ze op andere plaatsen in het project op te stellen dan alleen bij het inkoopstation. Dit kan kostentechnisch maar ook energetisch belangrijke voordelen met zich mee brengen.

Decentrale opstelling

Halmos kent de voordelen van het decentraal plaatsen van transformatoren, waarbij we het uitgangspunt hanteren om ze zo dicht mogelijk bij een cluster van grootverbruikers op te stellen. Het eerste grote project waarin we dit toepasten, is een retailproject groter dan 40.000 m2, waar we drie transformatoren decentraal hebben opgesteld. Uit berekeningen kwam naar voren dat we daarmee € 650.000,- bespaarden op het aanbrengen van lange, 'dikke' voedingskabels. Zowel kostentechnisch als ook qua duurzaamheid scoorde deze oplossing erg goed.

Oplossing voor noodstroom

Wanneer in gebouwen op grote schaal noodstroom noodzakelijk is, is de opstelling van een step up trafo een mooie uitbreiding op de plaatsing van eigen trafo's. Een set up trafo zet de opgewekte spanning van een aggregaat om naar 10.000 V, waardoor men de noodstroomenergie via het eigen middenspannigsnet in het gebouw kan transporteren. Vanzelfsprekend hebben wij ook specialisten in huis om 'normale' noodstroom- en no break systemen te ontwerpen. En dit geldt even goed voor projecten waarbij de energievoorziening minder groot is: van 20 kVA tot installaties van 3.000 kVA.

Contacpersonen:
Rob Franke
Willem Harteveld