jaar 2007

Detentiecentrum in Alphen aan den Rijn

Betonactivering, beveiliging en andere installaties: eerst het voorontwerp, later ook de begeleiding bij uitvoering.

  • Detentiecentrum in Alphen aan den Rijn
  • Detentiecentrum in Alphen aan den Rijn

Beschrijving

Alle E- en W-installaties voor detentiecentrum Alphen aan den Rijn

Op verzoek van de Rijksgebouwendienst (RGD) stelde Halmos een Voorontwerp+ op voor de volledige elektrotechnische (inclusief beveiliging) en werktuigbouwkundige installaties voor het nieuw te bouwen detentiecentrum in Alphen aan den Rijn. Na realisatie van het ontwerp koos de RGD ervoor om het ontwerp innovatief aan te besteden bij bouwkundige aannemers.

In ons ontwerp kozen we als klimaatconcept voor de cellen betonactivering die geschikt is voor zowel verwarming als koeling. Bovendien zijn alle cellen daarmee ook gereed voor 'twee op één-cel'. Verder hebben we voor het ontwerp ook alle installaties voor beveiliging, brandveiligheid, de klimaat- en sanitaire installaties uitgedacht.

Binnen- en buitenbeveiliging

De gekozen aannemer, bouwcombinatie van Wijnen Timmers, gaf ons vervolgens opdracht voor het opstellen van een gunningsrapportage, voor het controleren van de werktekeningen en het uitvoeren van overall testen. Voor dat laatste zijn wij specifiek ingeschakeld op de onderdelen binnen- en buitenbeveiliging, brandveiligheid en noodstroom.

De gekozen aannemer gunde ons vervolgens ook de werkzaamheden voor rapportages, controles en testen.

Willem Harteveld

Directeur/ Adviseur Elektrotechniek

meer over

Ruben Habraken

Directielid/ Adviseur Werktuigbouw

meer over

Opdrachtgever

Ministerie van VROM, Rijksgebouwendienst

Architect

Ministerie van VROM, Rijksgebouwendienst/Afdeling Advies

Omvang

Totaal gebouwoppervlak: 30.330 m²/640 cellen

Willem Harteveld

Directeur/ Adviseur Elektrotechniek +31622668870

"Bij ons is alles maatwerk, de automatische piloot bestaat niet"

Ik ben er trots op dat we steeds weer de klus klaren binnen scherpe tijdstrajecten, met uitdagende financiële bovengrenzen en verbeterslagen op basis van voortschrijdend inzicht.

In de 45 jaar dat ik bij Halmos in dienst ben, zorgen tevreden opdrachtgevers er steeds voor dat het werk voldoening blijft geven. Samen met collegas en aannemers komen we in elk project met een slimme oplossing. Daarbij staan de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers en gebruikers altijd centraal. Het is aan ons om de juiste technieken te vinden voor de vraagstukken van mensen. Dat boeit me vooral in het werk, om zowel met de techniek als met mensen bezig te zijn. Technieken veranderen razendsnel, ook zijn de gebruikers in elk project weer anders. Het gaat dus altijd om maatwerk, de automatische piloot bestaat voor ons niet. Daarnaast hebben we vandaag de dag met veel meer doelstellingen te maken. Waar duurzaamheid nu vaak doorslaggevend is, was dat 30 jaar geleden geen issue.

Maar ook zien we nu langdurige onderhoudscontracten, prestatiedoelstellingen, focus op beheerskosten, nieuwe ketensamenwerkingsvormen en dergelijke. Het maakt ons werk complexer en daarom ook uitdagender. Ik kan niet echt één project noemen waar ik na al die jaren het meest trots op ben. Trots ben ik op het feit dat we steeds weer de klus weten te klaren binnen scherpe tijdstrajecten, met uitdagende financiële bovengrenzen en met verbeterslagen op basis van voortschrijdend inzicht. Dat leidt tot tevreden opdrachtgevers, die steeds weer terug komen. Daar ben ik nou echt trots op.’

Ruben Habraken

Directielid/ Adviseur Werktuigbouw +31622488426

"Integraliteit is één van de sterke eigenschappen van Halmos"

Nolet Distillery was uiterst tevreden over de totaalontzorging die we met onze integrale oplossingen konden bieden. Het distilleerproces werd hierdoor efficiënter en duurzamer.

Integraliteit in advisering en ontwerp beschouw ik als één van de, zo niet de sterkste eigenschap van Halmos. Een goed voorbeeld daarvan is het project Nolet Distillery in Schiedam, een bedrijf dat jenever en wodka produceert. Hier zijn we erin geslaagd om gebouw- en procesinstallaties te integreren voor wat betreft de warmte- en koude-uitwisseling. In het traditionele distilleerproces werd het product, de alcoholdamp, afgekoeld tot een vloeistof door het via een spiraal door een koelkuip met koud drinkwater te leiden. Het opgewarmde drinkwater kwam vervolgens in het riool terecht. Wij hebben dit systeem volledig omgevormd door, in eerste instantie, warmte op te vangen en te bufferen en vervolgens de alcoholdamp door vrije koelers op het dak te leiden. Tot slot koelt een warmtewisselaar de alcohol verder terug naar de gewenste temperatuur. Deze warmtewisselaar is weer gekoppeld aan het koelsysteem van het bedrijf, een koudeopslagsysteem in de bodem dat koelt met grondwater. Al deze ingrepen maakten het proces efficiënter en duurzamer. We hebben zelfs voor dit bedrijf nieuwe distilleerketels ontworpen, de productie daarvan begeleid en de inbedrijfstelling gemonitord. Hierbij hebben we, naar wens van de opdrachtgever, de traditionele koelkuipen hergebruikt en voorzien van nieuwe leidingen, kleppen en warmtewisselaars. De opdrachtgever was uiterst tevreden over de totaalontzorging die we hier met onze integrale oplossingen aanboden.