jaar 2005

Forum 't Zand in Leidsche Rijn

Bouwen op Romeinse resten gaf inspiratie voor het creëren van een 'kasteeleffect' in markante brede school.

  • Forum 't Zand in Leidsche Rijn
  • Forum 't Zand in Leidsche Rijn
  • Forum 't Zand in Leidsche Rijn
  • Forum 't Zand in Leidsche Rijn
  • Forum 't Zand in Leidsche Rijn
  • Forum 't Zand in Leidsche Rijn

Beschrijving

Brede school in Leidsche Rijn geniet jaarrond van prettig binnenklimaat

Forum ’t Zand is een brede school met sporthal, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en basisscholen. Bovenop oude Romeinse resten is een aansprekend complex voor de wijk gebouwd, dat voor het ontwerp zelfs de Rietveldprijs won. Halmos verzorgde het installatieontwerp en deed de directievoering. In het gebouw pasten we betonkernactivering toe, die zorgt voor het zogenaamde 'kasteeleffect'.

De brede school is gelegen aan een archeologisch park met Romeinse resten, temidden van fruitbomen, oude kassen en romantische overblijfselen uit een recent tuinbouwverleden. Op deze unieke locatie koos het ontwerpteam voor een bijzonder ontwerp, dat aansluit bij de omgeving. Voor het gebouw selecteerden wij een klimaatsysteem dat het gebouw en de installaties volledig integreert. Zo kozen we voor de leslokalen en kantoorruimten een systeem waarin per gevelstramien een warmteterugwinunit met naverwarmer is opgenomen. Deze verzorgen de ventilatie en verwarming van de betreffende ruimte.

Natuurlijk temperatuurverloop

Voor de binnentuin - hortus - van het gebouw kozen we voor verdringingsventilatie, die gekoelde lucht in de leefzone blaast. Dit zorgt ervoor dat er in de onderste 2,5 meter geen extreme temperatuursverhogingen optreden. Daarnaast blijven natuurlijke ventilatievoorzieningen nodig om de zonnewarmte af te voeren. Die openingen benutten we om een natuurlijk temperatuurverloop voor de beplanting te realiseren. De temperatuur houden we zo op 15 tot 28°C, waarbij de ondertemperatuur vrij instelbaar is bij voldoende lage buitentemperaturen.

Betonkernactivering

De sportzaal is voorzien van een stralingsplafond waarin we toe- en afvoerroosters hebben opgenomen. De klimaatinstallatie voldoet zodoende aan de norm van HOC/HSF. Om overtemperaturen in de zomer te beheersen, hebben we betonkernactivering toegepast. Door slangen in de betonnen constructie houden we de massa van het gebouw koel. Daarmee creëren we het zogenaamde kasteeleffect: warm buiten en koel binnen, ook met de ramen open. Het systeem is min of meer zelfregelend.

Om overtemperaturen in de zomer te beheersen, hebben we betonkernactivering toegepast, waardoor we met de massa van het gebouw koelen.

Ruben Habraken

Directielid/ Adviseur Werktuigbouw

" Integraliteit in advisering en ontwerp..."

meer over Ruben Habraken

Opdrachtgever

DMO (Programma Leidsche Rijn)

Architect

Venhoeven C.S.

Omvang

Totaal gebouwoppervlak: 7.062 m²

Ruben Habraken

Directielid/ Adviseur Werktuigbouw +31622488426

"Integraliteit is één van de sterke eigenschappen van Halmos"

Nolet Distillery was uiterst tevreden over de totaalontzorging die we met onze integrale oplossingen konden bieden. Het distilleerproces werd hierdoor efficiënter en duurzamer.

Integraliteit in advisering en ontwerp beschouw ik als één van de, zo niet de sterkste eigenschap van Halmos. Een goed voorbeeld daarvan is het project Nolet Distillery in Schiedam, een bedrijf dat jenever en wodka produceert. Hier zijn we erin geslaagd om gebouw- en procesinstallaties te integreren voor wat betreft de warmte- en koude-uitwisseling. In het traditionele distilleerproces werd het product, de alcoholdamp, afgekoeld tot een vloeistof door het via een spiraal door een koelkuip met koud drinkwater te leiden. Het opgewarmde drinkwater kwam vervolgens in het riool terecht. Wij hebben dit systeem volledig omgevormd door, in eerste instantie, warmte op te vangen en te bufferen en vervolgens de alcoholdamp door vrije koelers op het dak te leiden. Tot slot koelt een warmtewisselaar de alcohol verder terug naar de gewenste temperatuur. Deze warmtewisselaar is weer gekoppeld aan het koelsysteem van het bedrijf, een koudeopslagsysteem in de bodem dat koelt met grondwater. Al deze ingrepen maakten het proces efficiënter en duurzamer. We hebben zelfs voor dit bedrijf nieuwe distilleerketels ontworpen, de productie daarvan begeleid en de inbedrijfstelling gemonitord. Hierbij hebben we, naar wens van de opdrachtgever, de traditionele koelkuipen hergebruikt en voorzien van nieuwe leidingen, kleppen en warmtewisselaars. De opdrachtgever was uiterst tevreden over de totaalontzorging die we hier met onze integrale oplossingen aanboden.