Windesheim Gebouw X weer veilig

Windesheim Gebouw X weer veilig

Windesheim Gebouw X weer veilig

Afgelopen maanden is hard gewerkt om het gebouw X van Windesheim weer veilig te maken.
Na het instorten van de garage in Eindhoven is de constructie van het gebouw X ook gecontroleerd waarna bleek dat ook in dit gebouw de bollenplaat vloeren versterkt dienden te worden.
Om de werkzaamheden mogelijk te maken moesten veel installaties worden verwijderd en worden teruggeplaatst. Halmos heeft dit proces met betrekking tot de installaties geadviseerd en begeleid. De vloeren zijn weer veilig en de laatste hand wordt nu gelegd aan het opnieuw inregelen van de installaties. In november 2018 keren de studenten weer terug in het gebouw.