Weerklank in Amsterdam feestelijk geopend

Weerklank in Amsterdam feestelijk geopend

Weerklank in Amsterdam feestelijk geopend

Woensdag 21 september is de Weerklank in Amsterdam officieel geopend. In dit nieuwe gebouw kunnen de cliënten (kinderen, jongeren en volwassenen met een communicatieve meervoudige beperking) zo normaal mogelijk wonen.

Ook in het installatieontwerp is rekening gehouden met deze doelgroep, onder andere door een laag installatiegeluidniveau aan te houden en passende voorzieningen in gebruiksruimten op te nemen. Opwekking van energie vindt duurzaam plaats door de aanwezige WKO -installatie en zonneboiler.

WP_20160921_002klein.jpg