TNO komt in Den Haag

TNO komt in Den Haag

Voor TNO worden casco kantoorverdiepingen heringericht in het New Babylon complex in het cenrum van Den Haag. Dit weekend zijn de nieuwe luchtbahendelinhssystemen op het dak geplaatst.