St Jansdal Ziekenhuis nieuwbouw bouwdeel Zuid

St Jansdal Ziekenhuis nieuwbouw bouwdeel Zuid

St Jansdal Ziekenhuis nieuwbouw bouwdeel Zuid

De start van nieuwbouw bouwdeel Zuid voor het St Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk was begin dit jaar.
Inmiddels is de fundering gereed en worden de begane grondvloeren gelegd, onze bouwteampartner Unica is volop bezig met het aanleggen van de installaties in de kruipruimte.

Inmiddels is ook het bouwbord geplaatst. Deze staat in de tuin grenzend aan het huidige beddenhuis.
Bouwdeel Zuid betreft voornamelijk een uitbreiding van de beddencapaciteit voor specifieke afdelingen, zoals die voor kinderen & jeugd tot 18 jaar, tevens wordt er een nieuwe IC/CCU- afdeling gerealiseerd.

Nadat de nieuwbouw in zomer van 2023 wordt opgeleverd, is het de bedoeling met de renovatie van het bestaande beddenhuis aan te vangen.
De ontwerpwerkzaamheden hiervoor zijn in een voorbereidende fase en worden in het 2e kwartaal 2022 verder uitgewerkt.