Slingerapenverblijf ARTIS

Slingerapenverblijf ARTIS

Slingerapenverblijf ARTIS

Op 13 juni 2019 werd in ARTIS het nieuwe slingerapenverblijf geopend. Na een zorgvuldige renovatie is ’t Veentje uitgebreid met een nieuw verblijf in de monumentale vijver. Het nieuwe verblijf van de zwarte slingerapen bestaat uit twee eilandjes in de vijver en een houten binnenverblijf op poten. De slingerapen kunnen via touwen van boom naar boom slingeren en van eiland naar eiland met behulp van hun lange grijpstaarten.
Door de extra ruimte kunnen ze ook van elkaar weggaan, als daar behoefte aan is, bijvoorbeeld na een conflict. Dan zijn er ook aparte “vluchtroutes” naar de andere kant van het verblijf, met het water is er een natuurlijke barrière gemaakt, in plaats van gaas. Binnen kunnen ze dankzij de extra ruimte echt de hoogte in klimmen.
Het houten binnenverblijf is het eerste fossielvrij verwarmde verblijf in ARTIS, waarvoor Halmos de installatie heeft mogen adviseren; een belangrijke stap in de ambitie om in de toekomst een volledig fossielvrij park te worden. Dit is bereikt door via de funderingspalen warmte op te slaan en te onttrekken aan de bodem. Het dak werkt als een collector voor opslag van zomerse warmte. Een warmtepomp zet deze warmte in de winter om in een bruikbare temperatuur voor het verwarmen van het verblijf. Een balansventilatiesysteem met HR-warmteterugwinning zorgt voor het transport van warmte en voor verse lucht van de slingerapen.
In het ontwerp is rekening gehouden met de bescherming van het natuurmonument. Zo zijn de oeverranden opnieuw aangelegd volgens de meer glooiende randen die op de plattegronden in het archief van ARTIS zijn gevonden. De beplanting is gebaseerd op de originele beplantingslijst van 't Veentje. Voor de eilanden zijn alleen natuurlijke elementen gebruikt. Van wilgentenen zijn rasters gevlochten. Het geheel is tot zinken gebracht en dit raster van verzonken wilgentakken vormt met bagger en aarde de fundering voor de eilanden.
Het wateroppervlak van ’t Veentje zorgt voor een grote afstand. De bezoeker ziet het verblijf als een object midden in het landschap en kijkt door de bomen naar de apen in een natuurlijke setting, zonder dat er hoge hekken aan te pas komen.