ISSO publicaties 102 en 103

ISSO publicaties 102 en 103

Halmos Adviseurs is initiatiefnemer en rapporteur van de ISSO publicatiereeks Duurzaam Beheer en Onderhoud. De reeks is gebaseerd op onze onderzoeksresultaten van het veelvuldig geciteerde rapport kwaliteitsborging van installaties dat in 2006 samen met TNO is uitgevoerd. We hebben recent weer 2 delen afgerond die in deze publicatiereeks zijn verschenen:
• ISSO 102 ‘Prestatie-indicatoren voor Beheer en Onderhoud’
• ISSO 103 ‘ Monitoren van Duurzaam Beheer en Onderhoud’
Met de methodes die in deze publicaties zijn omschreven kan de kwaliteit van onderhoud en beheer worden omschreven, vastgelegd en vervolgens worden gemonitord. Informatie die bijvoorbeeld effectief bruikbaar is bij het opstellen van onderhoudscontracten.