Halmos erkend voor beheer WKO-installaties

Halmos erkend voor beheer WKO-installaties

Halmos erkend voor beheer WKO-installaties

Naast de erkenning voor het ontwerp is Halmos nu ook erkend voor het beheer van WKO-installaties volgens BRL 6000-21 door Bodem+, zie het register van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

De criteria in deze BRL zijn opgesteld om de kwaliteit binnen het bedrijf en van het ontwerp/beheer van bodemenergiesystemen te kunnen borgen. Deze erkenning is tegenwoordig verplicht voor bedrijven die zich met het ontwerp en beheer van WKO-installaties bezig houden. Halmos kan hierdoor het ontwerp en beheer van WKO-installaties voor u blijven uitvoeren.