Goede Doelen Loterijen

Goede Doelen Loterijen

Goede Doelen Loterijen


Het gasloze en energie-neutrale gebouw van Goede Doelen Loterijen is opgeleverd. Het gebouw wordt nu ingehuisd. Op 6 december 2018 zal het gebouw officieel geopend worden.