Warmte- en koudeopslag installaties (WKO)

Uitgebalanceerd ontwerp op basis van gecertificeerde advisering

Beschrijving

Uitgebalanceerd ontwerp op basis van gecertificeerde advisering

Bij Halmos houden wij ons al vele jaren bezig met het ontwerpen van WKO-installaties. Daarbij gaat de aandacht in de ontwerpfase vooral uit naar een uitgebreide afstemming tussen de ondergrondse installatie, de energiecentrale en -opwekking en de afgifte-installaties in het gebouw. Vervolgens begeleiden wij in de uitvoeringsfase de uitwerking door de installateur, tot op het niveau van de werktekeningen, en controleren wij de uitvoering en inbedrijfstelling.

Monitoring en optimalisering

Steeds meer opdrachtgevers vragen ons om ook na oplevering de installatie te blijven monitoren. Het doel daarvan is om de installatie gedurende alle bedrijfssituaties in het jaar te optimaliseren. Dit voorkomt klachten en leidt tot een minimalisering van het energiegebruik.

Gecertificeerd advies

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan warmte- en koudeopslag installaties (WKO) moeten bedrijven sinds 1 oktober 2014 verplicht gecertificeerd zijn volgens BRL6000-21. Dit geldt niet alleen voor het installeren van WKO-installaties, maar ook voor het ontwerpen en beheren. Halmos heeft zich inmiddels ook gecertificeerd om deze werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren.

Robuust installatieontwerp

Juist door die jarenlange ervaring met het ontwerp van WKO-installaties, hebben wij een ontwerpmethode ontwikkeld die resulteert in een stabiel functionerende installatie met een grote bedrijfszekerheid. Dit houdt in dat er weinig storingen optreden en dat de aanvoertemperaturen van het cv-water en het koelsysteem stabiel zijn. De gebruikers in een gebouw ervaren zo een comfortabel binnenklimaat en hebben weinig klachten.

Energieverbruik WKO

WKO-installaties hebben de potentie om het energiegebruik van opwekkingsinstallaties fors te verlagen. Toch is het energetisch resultaat erg afhankelijk van een degelijk en vooral gebalanceerd ontwerp. Bovendien is het voor vergaande besparingen noodzakelijk om ook in de gebruiksfase het systeem te monitoren en fine tunen. Doordat wij in onze systemen optimalisaties steeds verder doorvoeren, kunnen we een lage SPF halen en de belofte van een laag energiegebruik volledig waarmaken.