Ventileren en luchtbehandeling

Optimale ventilatie na zorgvuldige weging van alle opties

Beschrijving

Optimale ventilatie na zorgvuldige weging van alle opties

Ventileren van gebouwen is noodzakelijk en belangrijk voor een fris milieu en een hoge luchtkwaliteit. Tevens weten we uit metingen en ervaring dat ventilatie tot het grootste energiegebruik in een gebouw leidt. En tegelijk is ook wel duidelijk dat de mate van ventilatie in veel gebouwen nog te wensen overlaat, waardoor de luchtkwaliteit matig tot slecht is. Dat heeft weer een nadelige invloed op de prestaties van de gebruikers in een gebouw. Het belang om ventilatiesystemen goed en slim te ontwerpen, was dus nog nooit zo groot.

Bekende varianten

Halmos beschikt over zeer specialistische kennis, als het gaat om ventilatie, waarmee wij voor elk project de beste wijze van ventileren kunnen adviseren. Met elk ventilatiesysteem hebben wij ervaring, zodat we heel gericht met optimale oplossingen voor specifieke situaties komen. De bekendste varianten zijn balansventilatie, mechanische toevoer en natuurlijke afvoer, hybride ventilatiesystemen en volledige natuurlijke ventilatie, al dan niet met schoorstenen en windgekken. Met hybride ventilatie bedoelen wij een systeem waarbij de gebruiker de ramen kan openzetten als de weersomstandigheden dat toestaan en waarbij de mechanische ventilatie het automatisch overneemt als het buiten te koud of te warm is.

Zoeken naar optimum

Ventilatie met warmteterugwinning kan interessant zijn, maar in bepaalde situaties verbruikt een eenvoudig ventilatiesysteem zonder warmteterugwinning minder energie dan een complex ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Dit komt doordat de luchtweerstanden in een complex ventilatiesysteem dermate hoog zijn dat een elektrische ventilator meer energie verbruikt dan het systeem aan warmte kan terugwinnen.

Voorbehandelde lucht

Als we de ventilatielucht verwarmen, koelen, bevochtigen en/of ontvochtigen dan spreken wij over luchtbehandeling. Afhankelijk van de kwaliteit van de lucht, de temperatuur en de vochtigheid in ruimten regelen we de hoeveelheid, de temperatuur en de vochtigheid van de lucht. Dit gebeurt zowel centraal in luchtbehandelingskasten als decentraal per ruimte. Ook hiervoor bestaan verschillende systemen, zoals een Variabel Volume Systeem (VAV), fancoilunits, plafondinductie-units en klimaatplafonds. Op basis van Total Cost of Ownership (TCO) kunnen wij exact bepalen welk systeem in uw situatie het beste resultaat geeft.

Tocht voorkomen

Ventilatie en luchtbehandeling brengen lucht in beweging, waardoor tocht kan ontstaan. Met onze jarenlange ervaring, uitgevoerde laboratoriumonderzoeken en simulatietechnieken kunnen wij de beste wijze van luchttoevoer bepalen. Elke keer opnieuw bepalen wij voor specifieke situaties welke methode van luchttoevoer het beste resultaat geeft. Hierin onderscheiden wij mengventilatie en infusie van lucht (BAOPT). Mengventilatie kunnen we uitvoeren via, onder meer, verdringingsventilatie en inducerende luchttoevoer. Kortom, voor elk project zoeken wij de beste ventilatiewijze, afgestemd op de architectuur, de eisen van de klant en de technisch mogelijkheden.


Contactpersonen:

Ron van der Plas
Ruben Habraken