Proceskoeling en computerruimten

Via uitwisseling van energiestromen naar grotere efficiëntie

Beschrijving

Via uitwisseling van energiestromen naar grotere efficiëntie

Door technische ontwikkelingen kunnen gevoelige processen in bijvoorbeeld een computerruimte onder steeds hogere temperaturen nog goed functioneren. Dit betekent dat we die processen steeds langer met natuurlijke koude uit de buitenlucht kunnen koelen. Halmos beschikt over de kennis en ervaring om, met hulp van een gedegen energiescan, ook voor uw koel- en verwarmingsprocessen een nieuw optimum te zoeken.

Vrije koeling

Moderne computers en datacenters opereren tegenwoordig prima bij een omgevingstemperatuur van 28ºC. Daardoor is het mogelijk om een groot deel van het jaar de ruimte met buitenlucht te koelen. Belangrijke randvoorwaarde voor een optimale benutting van vrije koeling is een goede afstemming van de locatie waarop het datacenter is gevestigd en de bouwkundig constructie van de ruimten. Wanneer verschillende energiegebruikers in de directe nabijheid van elkaar zitten, kunnen zij soms op een slimme manier energiestromen uitwisselen.

Forse energiebesparing

Zo zien we bijvoorbeeld in de industrie dat op de ene plek proceswarmte en op een andere plek proceskoude nodig is. Vaak kan men deze energiestromen direct, of indirect met tussenkomst van warmtepompen, uitwisselen. Dit kan veel thermische energie besparen. Ook de toepassing van warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO) kan de uitwisseling van energie bevorderen. Een WKO-systeem werkt als een thermische accu, waarmee men overtollige warmte op het ene moment kan uitwisselen met overtollige koude op een ander moment.

Contactpersonen:

Ron van der Plas
Ruben Habraken
Ronald Hessing