Luchtbehandeling van clean rooms, OK's en laboratoria

Specialistische kennis combineren met hoogwaardige technologie

Beschrijving

Specialistische kennis combineren met hoogwaardige technologie

De farmacie vraagt om het creëren van een omgeving waarin zij op veilige wijze medicijnen kan produceren. In operatiekamers eisen medici een waarborg voor absolute steriliteit. En in laboratoria willen gebruikers dat de omgeving en de medewerkers beschermd zijn tegen schadelijke stoffen, virussen, en dergelijk. In al deze situaties vervult de luchtbehandeling een sleutelrol. Daarvoor is gespecialiseerde kennis nodig - en die is bij Halmos ruim aanwezig - waarmee wij opdrachtgevers voor deze precaire ruimtes optimaal van dienst kunnen zijn.

Bekend met de eisen

Voor praktisch elk type clean room, operatiekamer of laboratorium gelden specifieke eisen. Halmos kent deze eisen en weet ze in nauw overleg met gebruikers om te zetten in doelmatige, veilige en duurzame werkende luchtbehandelingsystemen. Deze systemen voldoen aan de specifieke ontwerpcriteria voor temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en luchtreinheid.

CFD-simulaties

In complexe situaties onderzoeken wij de luchtstromingen met een CFD-simulatie. Zo hebben we in 2011 de eerste hybride operatiekamer in het St. Antonius Ziekenhuis ontworpen. Het woord hybride staat in deze situatie voor de unieke combinatie van een steriele, conventionele operatiekamer en een katheterisatiekamer. Met CFD-simulatie konden wij het plenum optimaliseren in relatie tot de bij de katherisatie toegepaste apparatuur.

 

Contactpersonen:

Ruben Habraken
Ronald Hessing
Ubo van de Burg