Advisering binnen PPS'en

Een maatkostuum ontwerpen waarin iedereen zich goed voelt

Beschrijving

Een maatkostuum ontwerpen waarin iedereen zich goed voelt

Samenwerking binnen een publiek/private-samenwerking (PPS) vraag een nieuw soort advisering, waarin Halmos inmiddels zijn strepen heeft verdiend. In dergelijk adviestrajecten gelden specifieke uitgangspunten waarbij het vooral gaat om het vertalen van de outputspecificatie van de opdrachtgever naar een maatkostuum. En dit moet dan integraal passen binnen de eisen die gelden voor onze medeontwerpers van de architectuur, de constructies en de bouwfysica. Het uiteindelijke maatkostuum moet tegelijk flexibiliteit bezitten om organisatiewijzigingen en een wisselend gebruik van het gebouw eenvoudig te realiseren.

Nadruk op onderhoudskosten

Inmiddels hebben wij in opdracht van verschillende consortia en binnen een tiental projecten onze kennis van installaties, transportinstallaties en beveiliging mogen inbrengen. De opdrachtgevers zijn doorgaans aannemers of installateurs voor wie we een ontwerp in een relatief zeer kort tijdsbestek realiseren. Belangrijk in deze ontwerpen zijn uiteraard de kosten van de installaties, maar nog veel belangrijker zijn de onderhoudskosten gedurende 25 jaar.

Verificaties uitvoeren

Naast de vereiste of gewenste duurzaamheid bepalen life cycle cost berekeningen (LCC) voor een belangrijk deel de gemaakte keuzes. Binnen alle fases vinden verificaties plaats binnen vooraf bepaalde modellen. Wanneer het ontwerp wijzigt, herhalen we de verificaties binnen dat model, zodanig dat het ontwerp aan de gestelde eisen blijft voldoen. Het is een projectvorm waarbij alle specialisten vanaf de start samen aan tafel zitten om tot een geïntegreerd ontwerp te komen: integraal qua gebouw, techniek, kosten, energiegebruik en onderhoud. Halmos wil en kan daarin graag uw partner zijn. 

Willem Harteveld

Directeur/ Adviseur Elektrotechniek

" In de 35 jaar dat ik bij Halmos in dienst..."

meer over Willem Harteveld

Willem Harteveld

Directeur/ Adviseur Elektrotechniek +31622668870

"Bij ons is alles maatwerk, de automatische piloot bestaat niet"

Ik ben er trots op dat we steeds weer de klus klaren binnen scherpe tijdstrajecten, met uitdagende financiële bovengrenzen en verbeterslagen op basis van voortschrijdend inzicht.

In de 35 jaar dat ik bij Halmos in dienst ben, zorgen tevreden opdrachtgevers er steeds voor dat het werk voldoening blijft geven. Samen met collegas en aannemers komen we in elk project met een slimme oplossing. Daarbij staan de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers en gebruikers altijd centraal. Het is aan ons om de juiste technieken te vinden voor de vraagstukken van mensen. Dat boeit me vooral in het werk, om zowel met de techniek als met mensen bezig te zijn. Technieken veranderen razendsnel, ook zijn de gebruikers in elk project weer anders. Het gaat dus altijd om maatwerk, de automatische piloot bestaat voor ons niet. Daarnaast hebben we vandaag de dag met veel meer doelstellingen te maken. Waar duurzaamheid nu vaak doorslaggevend is, was dat 20 jaar geleden geen issue.

Maar ook zien we nu langdurige onderhoudscontracten, prestatiedoelstellingen, focus op beheerskosten, nieuwe ketensamenwerkingsvormen en dergelijke. Het maakt ons werk complexer en daarom ook uitdagender. Ik kan niet echt één project noemen waar ik na al die jaren het meest trots op ben. Trots ben ik op het feit dat we steeds weer de klus weten te klaren binnen scherpe tijdstrajecten, met uitdagende financiële bovengrenzen en met verbeterslagen op basis van voortschrijdend inzicht. Dat leidt tot tevreden opdrachtgevers, die steeds weer terug komen. Daar ben ik nou echt trots op.’