Second opinions

Combinatie van kennis, ervaring, wijsheid en ethiek

Beschrijving

Combinatie van kennis, ervaring, wijsheid en ethiek

Regelmatig krijgen wij de vraag om ontwerpen, problemen of conflicten van een second opinion te voorzien. Het zijn opdrachten die wij energiek maar ook met enorm veel respect aanvaarden. Elke second opinion wordt door een van onze senior adviseurs uitgevoerd, zodat de opdrachtgever er zeker van is dat we maximale kennis, ervaring en wijsheid koppelen aan een hoge beroepsethiek.

Onafhankelijk en met respect

Omdat het geven van een mening over andermans werk altijd uiterst precair is, hanteren wij het uitgangspunt dat we hierin onafhankelijk en met enorm veel respect optreden, met begrip voor beide kanten. In onze rapportage zijn onze bevindingen duidelijk beschreven en geven wij helder en zorgvuldig aan wat goed en wat niet goed is. Zaken die ons niet duidelijk zijn of die partijen kunnen verbeteren, zullen wij als aandachtpunt voor het voetlicht brengen.


Contactpersonen:

Ron van der Plas
Willem Harteveld