Ontwerpproces - de aanpak

Synergie in ontwerpteam is voorwaarde voor mensvriendelijke gebouw

Beschrijving

Synergie in ontwerpteam is voorwaarde voor mensvriendelijke gebouw

Een mensvriendelijk gebouw is het eindresultaat van een proces waarbij het gehele ontwerpteam integraal nadenkt over de te bereiken gebouwprestaties. Een intensieve communicatie over de gewenste gebouwprestaties en een daaropvolgende evaluatie waarin ieders interpretatie is meegenomen, zal uiteindelijk tot tevreden gebouwgebruikers leiden. Daarom ligt onze voorkeur bij een ontwerpproces waarbij alle vakgebieden vanaf de eerste pennenstreken worden betrokken.

Perfecte synergie

Een perfecte synergie tussen architect, ontwerpteam, adviseurs én installatieadviseur is naar onze mening een 'must' voor het creëren van een goed ontwerp- en realisatieproces. Op die manier ontstaan eenvoudige en praktische oplossingen omdat het gebouw en de technische voorzieningen elkaar versterken en aanvullen, in plaats dat we achteraf installaties in een al vaststaand bouwkundig ontwerp moeten inpassen.

Inclusief en integraal

Van oudsher werken ontwerpers van een gebouw en technische installaties vanuit een exclusief en individueel denkframe. Daarbij hebben zij alleen oog voor de eigen discipline. Halmos werkt sinds zijn oprichting vanuit de visie om juist inclusief en integraal te ontwerpen. Alle medewerkers zijn daarin getraind. Dat betekent dat wij 'ontwerpend denken'; een principe waarbij we een goed resultaat niet ten koste van of zonder de ander bereiken, maar alleen samen. Een goed resultaat voor ons betekent automatisch ook dat de anderen in het proces een goed resultaat behalen.

ontwerpproces-aanpak.jpg

Cruciale samenwerking

In dit nieuwe denkpatroon is er een optimale afstemming tussen het gebouw en de installaties. Dit resulteert in een gebruikersvriendelijk, comfortabel, onderhoudsvriendelijk en duurzaam gebouw. In dit proces denkt de architect mee over de installaties en de installatieadviseur zal zich nadrukkelijk in de positie van de architect verplaatsen. Die samenwerking tussen architect en adviseur is cruciaal. Wij spreken niet meer over 'gebouw' en over 'installaties' maar over een bouwwerk met integrale, technische voorzieningen. Deze technische voorzieningen zijn ook bouwkundige maatregelen, die nodig zijn om samen met de installaties een goed comfort en een optimale beleving te garanderen.

Communicatie en aandacht

In onze aanpak starten wij met een ontwerpteam dat tijdens het ontwerp overgaat in een bouwteam. Op die manier kunnen we al gedurende het ontwerp nadenken over de praktische uitvoerbaarheid zonder dat er vanaf de eerste ontwerpstructuren een belemmering ontstaat over detaillering die (nog) niet ter zake doet. Bij ons staan communicatie en aandacht voor elkaar voorop in de coördinatie tussen installaties en overige disciplines. Daarom besteden wij in het ontwerp- en werkoverleg extra veel aandacht aan elkaars problemen.


Contactpersonen:

Ron van der Plas
Willem Harteveld
Ruben Habraken
Rob Franke