Kostenbewust ontwerpen

Begroting die de ontwikkeling van het ontwerp volgt

Beschrijving

Begroting die de ontwikkeling van het ontwerp volgt

Bouwen binnen budget. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar het vereist deskundigheid en ervaring. Niet alleen om een optimale balans tussen prestaties en prijs te realiseren, maar ook om te zorgen dat u in de loop van het project niet voor verrassingen komen te staan. Met alle expertise die Halmos in huis heeft, zijn wij in staat om al in een vroeg stadium van het ontwerp een gedetailleerde begroting op te stellen.

Niet wachten op het bestek

Aan de hand van de basiskenmerken van het ontwerp, zoals het vloeroppervlak en de benodigde capaciteiten, is een realistische berekening van de kosten mogelijk. De rekenmethodieken en kengetallen die we daarvoor gebruiken, worden steeds herijkt op basis van nacalculaties en ervaringen uit afgeronde projecten. In de loop van het project tot aan de bestekfase volgt deze begroting de ontwikkelingsfasen van het ontwerp, zodat u op elk moment in de ontwerpfase een helder inzicht in de (ontwikkeling van de) kosten heeft. Uiteraard is onze opdrachtgever altijd nauw betrokken bij dit proces. Op deze wijze groeit de ontwerpbegroting geleidelijk en gecontroleerd uit tot de definitieve bestekbegroting.

Actueel en betrouwbaar

Op een begroting moet je kunnen bouwen. Daarom worden alle begrotingen bij Halmos gecontroleerd door een beëdigd kostendeskundige voor gebouwinstallaties. Naast onze eigen begrotingen voeren wij ook regelmatig calculaties uit voor grotere installatiebedrijven en verzorgen wij ‘second opinions’ voor derden. Daarmee versterken we onze expertise en vergroten we onze kennis van de markt.

Sterk staan in onderhandelingen

Een betrouwbare begroting op basis van een zo volledig mogelijk bestek zorgt voor een stevig fundament bij onderhandelingen met uitvoerende partijen. Met de ondersteuning van onze technische kennis en gedegen financiële informatie maken we vooraf precies duidelijk wat we van uitvoerders verlangen en waar de marges zitten. Dit zorgt voor een sterke onderhandelingspositie en maakt maximale sturing op prijs mogelijk.

Subsidies

Dankzij subsidies en fiscale regelingen is het vaak mogelijk nog duurzamer te bouwen en toch binnen het gestelde budget te blijven. Halmos neemt deze mogelijkheden mee in het advies en ondersteunt de opdrachtgever bij de aanvraag. Indien nodig zullen we al in de ontwerpfase in gesprek gaan met de betreffende instanties om helderheid te krijgen over de kansen van een aanvraag, zodat we een reële inschatting kunnen maken over de haalbaarheid van bepaalde duurzame maatregelen.