Plantoetsing op brandveiligheid

Vroegtijdig ontwerp controleren op brandveiligheidseisen

Beschrijving

Als het gaat om brandveiligheid is het vereist om in een vroeg stadium de brandveiligheid te toetsen aan de bouwregelgeving. Alleen op die manier kunnen we in bouwprojecten vroegtijdig bijsturen zodat het plan aan alle brandveiligheidseisen in de bouwregelgeving voldoet. Hiervoor gebruiken wij de plantoetsing waarbij we het ontwerp toetsen op alle brandveiligheidseisen die beschreven zijn in het Bouwbesluit.

Controle op gebruiksfuncties

Bij een plantoetsing letten we op een groot aantal punten die betrekking hebben op de gebruiksfunctie. Zo controleren wij of:

 • de brandscheidingen en de brandcompartimenten voldoen aan de afmetingen volgens het Bouwbesluit en of bijbehorende toegangen zelfsluitend zijn uitgevoerd,
 • de inrichting van de vluchtwegen voldoet aan de vuurlast en rookproductie,
 • de vluchtwegen voldoen aan de loopafstanden,
 • de vluchtdeuren/-wegen voldoende capaciteit bezitten (controle op breedte van vluchtwegen en deuren),
 • de posities van brandslanghaspels in orde zijn.

Specifieke voorzieningen

Tevens bekijken we ook elk plan op specifieke voorzieningen, zoals:

 • de aanwezigheid en/of noodzakelijkheid van een drogeblusinstallatie en of die voldoet aan de eisen,
 • de aanwezigheid van een bluswatervoorziening binnen de juiste afstand van het gebouw,
 • de aanwezigheid en/of noodzakelijkheid van brandweerliften,
 • de aanwezigheid van nood- en transparantverlichting en overige noodstroominstallaties,
 • de aanwezigheid van brandmeld- en ontruimingsinstallaties,
 • de aanwezigheid van rookbeheersingssystemen,
 • de aanwezigheid van de brandweeringang en opstelplaatsen voor brandweervoertuigen,
 • de noodzakelijkheid van aanvullende, mobiele radiocommunicatie voor de hulpverleningsdiensten,
 • de aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen.