Inspectie en realisatie (brand)veilige gebouwen

Samenhangend ontwerp gekoppeld aan controle, inspectie en toezicht

Beschrijving

Brandveiligheid is een breed begrip dat vele maatregelen kent. Enerzijds zijn er maatregelen als brandscheidingen, vluchtwegen, noodverlichting, noodstroominstallatie en anderzijds ook diverse brandbeveilingsinstallaties als blusmiddelen, sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallaties. Samen zorgen deze maatregelen ervoor dat de brandveiligheid in een gebouw aan de eisen voldoet. Om zeker te weten dat die samenhang er is en dat ze functioneren, zijn controles, inspectie en toezicht noodzakelijk.

Controle per gebruiksfunctie

Halmos voert controles uit op basis van de NPR 6059 om te zien of al deze voorzieningen voldoen. Hierin controleren wij per gebruiksfunctie de brandveiligheid om te zien of de voorzieningen op orde zijn en leggen dit vast in een tabel. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van controle en inspectie, omschrijvingen van brandveiligheidsinstallaties, toezicht en het zogeheten verscherpt toezicht op brandveiligheidsinstallaties.

Uitgebreide beschrijvingen

Voor nieuwbouw beschrijven wij alle gegevens in een bestek of werkomschrijving. Op die manier worden bijvoorbeeld alle brandscheidingen en de diverse toepassingen voor het afdichten van installatieonderdelen op de juiste, gecertificeerde wijze brandwerend aangebracht. Bij de uitvoering voeren wij controles uit. De aannemer legt de uitvoering van deze doorvoervoorzieningen vast in een logboek via een foto en codering. Zo is er een statusoverzicht van alle brandscheidingen aanwezig. Dit logboek bevat tevens alle certificaten van de diverse toegepaste, brandwerende voorzieningen inclusief de bijbehorende testrapporten. Controle op de uitvoering is zo altijd mogelijk.

Bestaande bouw

Voor bestaande bouw zijn de brandscheidingen met bijbehorende logboeken veelal niet aanwezig. Wij kunnen voor deze situaties controles uitvoeren op juistheid van de brandscheidingen. Daarbij kunnen we kiezen uit de onderstaande, vier controlemethoden.

1. Inspectie volgens NPR 6059
Voor deze inspectie controleren we alle maatregelen die voor brandveiligheid essentieel zijn via een rapportagemethode die is vastgelegd in de NPR 6059. Zo ontstaat een gestructureerd overzicht van de status van de brandveiligheidsinstallaties.

2. Opname volgens de 100% scan
Een opname volgens de 100% scan is de meest complete en uitgebreide controle. Daarbij controleren we alle brandscheidingen en doorvoeringen en leggen deze in een fotorapportage vast. De rapportage toont met foto en omschrijving per brandwerende doorvoering/brandscheiding of de voorziening voldoet.

3. Steekproefsgewijs
Bij repeterende verdiepingen kunnen we ook kiezen om steekproefsgewijs één of meerdere verdiepingen te controleren op brandveiligheid. Ook bij deze controle gebruiken we een rapportage met foto en omschrijving. De uitvoerende partij kan met deze omschrijving alle brandscheidingen en brandwerende voorzieningen controleren en indien nodig herstellen.

4. Toezicht
Wij hebben tevens ruime ervaring met het toezicht houden op de juiste uitvoering van brandwerende voorzieningen. Zo verzorgen wij in diverse gevangenissen en andere overheidsgebouwen het toezicht en het zogeheten 'verscherpt toezicht'.