Brandveiligheid

Cruciale rol voor ontwerp en brandwerende doorvoeringen

Beschrijving

Cruciale rol voor ontwerp en brandwerende doorvoeringen

Het maakt eigenlijk niet uit over welk project het gaat: veiligheid staat voorop. Praten we dan over de brandveiligheid in gebouwen, dan is het in de eerste plaats van belang dat brandscheidingen goed worden gekozen en waar nodig worden geoptimaliseerd. Pas daarna kijken we naar de installaties, die we zodanig ontwerpen dat het aantal installatiedoorvoeringen door brandscheidingen minimaal is.

Sprinklerinstallatie

Bij gebouwen waar de brandcompartimenten te groot worden, kunnen we voor een sprinklerinstallatie kiezen. Zodra we besluiten een sprinklerinstallatie toe te passen, neemt de ontwerpvrijheid voor het desbetreffende gebouw toe, wat vaak een meerwaarde is voor de mogelijkheden van een gebouw.

Gasblusinstallatie

In grote ICT-ruimten, zoals een Main Equipment Room (MER), is een sprinklerinstallatie niet gewenst, omdat bij een eventuele brand grote schade aan de apparatuur in deze ruimte ontstaat. Bovendien moet een MER, ook bij een calamiteit, zo lang mogelijk blijven functioneren. Om dan toch de veiligheid in een gebouw te kunnen garanderen, kunnen we hier voor een gasblusinstallatie kiezen. De blusmiddelen die deze installatie gebruikt, doven de brand maar geven geen schade. Wel is de luchtdichtheid van de ruimte en het gebouw, bij toepassing van een gasblusinstallatie, van groot belang. Daaraan zal bij de aanleg van de installatie veel zorg en afstemming worden besteed.