Onderhoudscontractering

Stem de technische functionaliteit af op het primaire bedrijfsproces

Beschrijving

Stem de technische functionaliteit af op het primaire bedrijfsproces

Onderhoud en beheer van technische installaties moet zich meer richten op de dagelijks geboden functionaliteit en minder op de instandhouding van de installaties. Het technische beheer en onderhoud van installaties, met name van klimaatinstallaties, is breder dan alleen de techniek. Het gaat niet om de technische componenten en onderdelen maar om de functionaliteiten die de systemen bieden. Deze functionaliteiten moeten passen bij het gebruik van het gebouw en de organisaties die daarin zijn gehuisvest.

onderhoudscontractering.png

Afbeelding 1. Gebouw en de technische installaties in balans met de gebruikswijze.

Gebruikers zijn tevreden wanneer de huisvesting aan de verwachtingen voldoet. Goede communicatie en daarmee ook het managen van de verwachtingen resulteert in een betere afstemming tussen de gevraagde en geboden functionaliteit van de technische installaties. Met onze brede ervaring, opgedaan bij verschillende organisaties en gebouwen, kunnen we deze informatie vertalen naar processchema’s en technische specificaties om van daaruit een onderhoudsaanbesteding te kunnen verzorgen.

De juiste onderhoudsvorm selecteren

Welke contractvorm en dienstverlening voor onderhoud het beste past, is sterk afhankelijk van uw situatie. Bij eenvoudige installaties is een inspanningsovereenkomst de beste keuze. Bij marktconforme verhuurkantoren, met een overzichtelijke omvang en duidelijk definieerbare situatie, past meestal een prestatieovereenkomst. Bij complexere gebouwinstallaties en/of gebouwgebruik biedt samenwerking met een deskundige en betrokken onderhoudspartner de beste kwaliteit en voordeligste exploitatie. Een resultaatovereenkomst is hiervoor meestal de best passende contractvorm.
 

""