jaar 2014

St. Antonius Ziekenhuis Utrecht

Omvangrijk bouwproject vergt het samenbrengen en integreren van alle kennisdisciplines die binnen Halmos aanwezig zijn.

 • St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
 • St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
 • St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
 • St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
 • St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
 • St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
 • St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
 • St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
 • St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
 • St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
 • St. Antonius Ziekenhuis Utrecht

Beschrijving

Gerichte indeling van verdiepingen maakt standaardisering mogelijk

Het nieuwe St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht is een algemeen ziekenhuis met 1595 medewerkers. Het ontstond na een fusie tussen de ziekenhuizen Ouderijn en Overvecht. Het gebouw omvat circa 55.000 m² BVO, met onder meer 40 bedden dagbehandeling en 10 operatiekamers. In totaal heeft het ziekenhuis 216 bedden, evenals een Medisch Psychiatrisch Centrum (MPC) met 80 bedden. Ook is er bij het ziekenhuis nog een parkeergarage voor 500 auto's gerealiseerd.

Veel verantwoordelijkheden

Gedurende de hele bouwperiode, die meerdere jaren in beslag nam, waren wij verantwoordelijk voor het ontwerp van alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, de riolering, beveiligingssystemen en transportinstallaties. Tevens verzorgden wij de aanbesteding en namen we de directievoering, de controle op de levering en de inbedrijfstelling van de installaties voor onze rekening.

Complexe installaties

De omvang van dit project is bijzonder, met op de begane grond de Spoed Eisende Hulp met Huisartsenpost en Observatorium, het OK-complex, beeldvormende technieken (MRI, CT-Scan, Bucky), de ondersteunende diensten (facilitair bedrijf, expeditie en technische dienst). Met name het OK-complex bevat diverse, bijzondere en ingewikkelde installatietechnieken, zoals:

 • de toepassing van een laminaire dowflowsysteem met meerdere temperatuurvlakken;
 • een systeem waarbij de medici diverse endoscopische beelden samen met andere patiëntengegevens digitaal optimaal met behulp van vlakke beeldschermen kunnen presenteren.

Indeelbaar per stramien

De eerste verdieping is voor het publiek, met hoofdentree en receptie. Rondom de centrale entree is een as met de spreekuurafdelingen en het onderzoekscentrum voor orgaanfuncties. Deze polikliniek is bouwkundig en installatietechnisch zeer flexibel opgezet. Zoveel mogelijke spreek- en onderzoekkamers zijn gestandaardiseerd en beschikken over luchtbehandeling en plafondinductieunits die indeelbaar zijn per stramien.

Identiek installatiestramien

De tweede verdieping bestaat uit kantoorruimten voor de medische staf. Deze ruimte liggen recht boven de spreek- en onderzoekskamers en zijn qua installatieopzet ook identiek in verband met de flexibiliteit. Daarnaast bevat de tweede verdieping het vergadercentrum, de opleidingsacademie, het restaurant, de laboratoria MMI, KCL en de klinische farmacie.

Verdieping voor techniek

Op de derde verdieping bevinden zich de technische ruimten die via een infra- en leidingsysteem met elkaar in verbinding staan. Op de begane grond van de parkeergarage positioneerden wij de elektrische energiecentrales en de inkoppelpunten die eveneens via het infra- en leidingsysteem met de technische ruimten op de derde verdieping in verbinding staan.

Verpleegafdelingen

Op de vierde en vijfde verdieping liggen de verpleegafdelingen. De klimatisering van de slaapkamers gebeurt via thermisch actief beton met naverwarmers in de luchtbehandeling. Vanwege de hoge geluidbelasting van de snelweg A2 heeft de gevel uit een tweede huidfaçade. Op die manier konden we de slaapkamers toch voorzien van grote glasoppervlakken en ramen die men naar de spouw kan openen.

Behaaglijkheid op leefniveau

Voor een maximale behaaglijkheid in de winter op leefniveau in de centrale entree en in de as kozen we voor vloerverwarming als stralingscompensatie. Om te hoge binnentemperaturen in de zomer te beperken, heeft het gebouw een ruimtetemperatuurregeling om de zonnewarmte via natuurlijke ventilatie af te voeren. Tevens is vloerkoeling aanwezig.

Toekomstvaste ICT-infrastructuur

Voor de ICT kozen we een infrastructuur die toekomstvast is. Een snelle en eenvoudige toegang tot informatie- en communicatiekanalen via één medium was daarbij het uitgangspunt. Daarbij gingen wij uit van twee belangrijke en herkenbare trends binnen alle technologische ontwikkelingen:

 • alle randapparatuur wordt multifunctioneel (steeds meer functies worden binnen één randapparaat geïntegreerd);
 • het communicatieprotocol tussen randapparatuur wordt IP.

De complete derde verdieping is gereserveerd voor technische ruimten die via infra- en leidingsystemen met elkaar in verbinding staan.

 

Ruben Habraken

Directielid/ Adviseur Werktuigbouw

" Integraliteit in advisering en ontwerp..."

meer over Ruben Habraken

Opdrachtgever

St Antonius Ziekenhuis
(hoofd Vastgoed & Techniek)

Architect

de Jong Gortemaker Algra Architecten en Ingenieurs

Omvang

Totaal gebouwoppervlak: 55.000 m² BVO

Ruben Habraken

Directielid/ Adviseur Werktuigbouw +31622488426

"Integraliteit is één van de sterke eigenschappen van Halmos"

Nolet Distillery was uiterst tevreden over de totaalontzorging die we met onze integrale oplossingen konden bieden. Het distilleerproces werd hierdoor efficiënter en duurzamer.

Integraliteit in advisering en ontwerp beschouw ik als één van de, zo niet de sterkste eigenschap van Halmos. Een goed voorbeeld daarvan is het project Nolet Distillery in Schiedam, een bedrijf dat jenever en wodka produceert. Hier zijn we erin geslaagd om gebouw- en procesinstallaties te integreren voor wat betreft de warmte- en koude-uitwisseling. In het traditionele distilleerproces werd het product, de alcoholdamp, afgekoeld tot een vloeistof door het via een spiraal door een koelkuip met koud drinkwater te leiden. Het opgewarmde drinkwater kwam vervolgens in het riool terecht. Wij hebben dit systeem volledig omgevormd door, in eerste instantie, warmte op te vangen en te bufferen en vervolgens de alcoholdamp door vrije koelers op het dak te leiden. Tot slot koelt een warmtewisselaar de alcohol verder terug naar de gewenste temperatuur. Deze warmtewisselaar is weer gekoppeld aan het koelsysteem van het bedrijf, een koudeopslagsysteem in de bodem dat koelt met grondwater. Al deze ingrepen maakten het proces efficiënter en duurzamer. We hebben zelfs voor dit bedrijf nieuwe distilleerketels ontworpen, de productie daarvan begeleid en de inbedrijfstelling gemonitord. Hierbij hebben we, naar wens van de opdrachtgever, de traditionele koelkuipen hergebruikt en voorzien van nieuwe leidingen, kleppen en warmtewisselaars. De opdrachtgever was uiterst tevreden over de totaalontzorging die we hier met onze integrale oplossingen aanboden.