jaar 2014

St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein

Alleen een planmatige renovatie en vernieuwing garandeert dat het dagelijks werk in het ziekenhuis ongestoord kan doorgaan.

 • St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
 • St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
 • St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
 • St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
 • St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
 • St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
 • St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
 • St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein

Beschrijving

Chirurgische aanpak voor probleemloze renovatie en vernieuwing van ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is inmiddels een modern, topklinisch opleidingsziekenhuis waarin vrijwel alle specialismen aanwezig zijn. Het ziekenhuis in Nieuwegein heeft 584 bedden met 2600 medewerkers. Sinds 2005 is Halmos betrokken bij een groot meerjarenplan voor de uitbreiding en vernieuwing van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. De uitvoering gebeurt stap voor stap zodat alle afdelingen binnen het AZN aan de beurt komen, waarbij het dagelijks werk in de rest van het ziekenhuis ongestoord moet doorgaan.

Planmatige aanpak

Het belangrijkste onderdeel in onze aanpak is allereerst het 'veilig stellen' van de systemen die moeten blijven functioneren voor bestaande afdelingen. Vervolgens is het mogelijk om een groot aantal systemen te vernieuwen, zoals de brandmeldinstallatie, de data-installatie (cat. 6A) en de verpleegoproepinstallatie. Uiteindelijk zijn alle stappen voor de vernieuwing in een masterplan opgenomen, die we punctueel en in een strakke volgorde hebben uitgevoerd, zodat de gehele omzetting van diverse zwakstroominstallaties medio 2012 gereed was. 

Renovatie én uitbreidingen

In 2009 zijn we tevens gestart met het uitbreiden van de opgestelde noodstroom- en trafocapaciteit. Vervolgens kwam daarbij ook de wens van het AZN om de koelinstallatie uit te breiden met een WKO-systeem, waarvoor wij uiteindelijk ook het ontwerp en de begeleiding hebben verzorgd. Alle ingrepen en de fasegewijze renovatie en vernieuwing maakt ons werk voor dit ziekenhuis vooral omvangrijk en complex. Het was typisch een project waarvoor we echt alle kennis en kunde uit de kast moesten halen. Echter, doordat we de projecten zeer gestructureerd aanpakten en in een groot aantal kleinere projecten hebben opgesplitst, zijn alle renovaties, vernieuwingen en uitbreidingen zonder noemenswaardige problemen uitgevoerd.

Meerjaren Huisvestingsplan

In grote lijnen bestond het Meerjaren Huisvestingsplan (de renovatie en uitbreiding van circa 30.000 m² ziekenhuis) uit de volgende activiteiten:

 • het ombouwen van 4 OK’s tot endoscopische OK’s met twee temperatuurplenums,
 • het vervangen van het brandmeld- en verpleegzusteroproepsysteem,
 • het renoveren en uitbreiden van bouwdelen E en G tot de afdeling Vrouw en Kind, CCU en verpleegafdeling,
 • het renoveren en uitbreiden van de verpleegafdelingen in de bouwdelen A, B, D, F en H,
 • de uitbreiding en realisatie van een spoed-asverbinding tussen bouwdeel E en G,
 • de uitbreiding van het ziekenhuis met een centrale asverbinding tussen de entree en de nieuw geprojecteerde parkeergarage,
 • het verduurzamen van de koelinstallatie door aansluiting op een WKO-systeem.

 

Ruben Habraken

Directielid/ Adviseur Werktuigbouw

" Integraliteit in advisering en ontwerp..."

meer over Ruben Habraken

Opdrachtgever

St Antonius Ziekenhuis
(Uitvoering, nieuwbouw en renovatie)

Architect

de Jong Gortemaker Algra Architecten en Ingenieurs

Omvang

Totaal gebouwoppervlak: 30.000 m²

Ruben Habraken

Directielid/ Adviseur Werktuigbouw +31622488426

"Integraliteit is één van de sterke eigenschappen van Halmos"

Nolet Distillery was uiterst tevreden over de totaalontzorging die we met onze integrale oplossingen konden bieden. Het distilleerproces werd hierdoor efficiënter en duurzamer.

Integraliteit in advisering en ontwerp beschouw ik als één van de, zo niet de sterkste eigenschap van Halmos. Een goed voorbeeld daarvan is het project Nolet Distillery in Schiedam, een bedrijf dat jenever en wodka produceert. Hier zijn we erin geslaagd om gebouw- en procesinstallaties te integreren voor wat betreft de warmte- en koude-uitwisseling. In het traditionele distilleerproces werd het product, de alcoholdamp, afgekoeld tot een vloeistof door het via een spiraal door een koelkuip met koud drinkwater te leiden. Het opgewarmde drinkwater kwam vervolgens in het riool terecht. Wij hebben dit systeem volledig omgevormd door, in eerste instantie, warmte op te vangen en te bufferen en vervolgens de alcoholdamp door vrije koelers op het dak te leiden. Tot slot koelt een warmtewisselaar de alcohol verder terug naar de gewenste temperatuur. Deze warmtewisselaar is weer gekoppeld aan het koelsysteem van het bedrijf, een koudeopslagsysteem in de bodem dat koelt met grondwater. Al deze ingrepen maakten het proces efficiënter en duurzamer. We hebben zelfs voor dit bedrijf nieuwe distilleerketels ontworpen, de productie daarvan begeleid en de inbedrijfstelling gemonitord. Hierbij hebben we, naar wens van de opdrachtgever, de traditionele koelkuipen hergebruikt en voorzien van nieuwe leidingen, kleppen en warmtewisselaars. De opdrachtgever was uiterst tevreden over de totaalontzorging die we hier met onze integrale oplossingen aanboden.